Fortsatt stort behov av organdonatorer

Publicerad:
Hittills i år har 139 avlidna personer kunnat hjälpa andra svårt sjuka genom att donera sina organ. Samtidigt har 27 personer dött i väntan på en transplantation. I dag inleds Donationsveckan, för att få fler att göra sin vilja att donera känd.

Antalet avlidna donatorer ser ut att bli ungefär lika många som under helåret 2016. Då var antalet donatorer 185, vilket var det högsta någonsin. En förklaring till ökningen är att sjukvården har blivit bättre på att identifiera möjliga donatorer. Men mer behöver göras.

– Organen räcker fortfarande inte till alla dem som är så svårt sjuka att de behöver en transplantation. I dagsläget finns ett behov av 800 organ, säger Josefina Meyer, utredare på Socialstyrelsen.

För dem som står på väntelistan gör varje donator stor skillnad, eftersom en avliden person kan donera upp till åtta organ. En viktig del i arbetet med att öka antalet transplantationer är att få fler att ta ställning till donation. Därför anordnar Socialstyrelsen för åttonde året i rad Donationsveckan, den 9-15 oktober.

– Var och en kan bidra genom att göra klart för sig själv och sina närstående hur man ser på att donera sina organ och vävnader. Genom att också tydligt göra sin vilja att donera känd kan man hjälpa en medmänniska att överleva, säger Donationsrådets ordförande Kenneth Johansson.

Äldsta donatorn 88 år

En tidigare undersökning har visat att sju av tio är positiva till att donera. Men fler svenskar behöver göra sin vilja känd genom något av de tre sätten: registrera sig i Socialstyrelsens donationsregister, tala med närstående eller fylla i ett donationskort. Alla tre sätten är lika giltiga.

– Alla kan göra sin vilja känd, oavsett ålder eller hälsotillstånd. Hälso- och sjukvården gör alltid en individuell bedömning av vem som är medicinskt lämplig. De som donerade organ efter sin död förra året var mellan 13 och 88 år, säger Kenneth Johansson.

Under förra årets Donationsvecka registrerade sig 4 035 personer i donationsregistret, att jämföra med runt 500–700 personer en vanlig vecka. I dagsläget är det totalt 1 570 222 personer som har registrerat sig. Av dem är 73 procent positiva till donation.

Antal avlidna organdonatorer per år:

2017: 139 (fram till den 30 september) 
2016: 185 
2015: 167 
2014: 166 
2013: 151 
2012: 141 
2011: 143 
2010: 118

Transplanterade organ 30 september 2017:

Njurar: 338 (varav 79 från levande donatorer) 
Lever: 135 
Hjärta: 49 
Lungor: 48 
Hjärta + lunga: 0 
Bukspottkörtel: 18 
Tarm: 1 
Cell-öar: 7

Behovet av organ 30 september 2017:

Njure: 680 
Lever: 40 
Lever + njure: 2 
Hjärta: 30 
Lunga: 21 
Hjärta + lunga: 0 
Bukspottskörtel + njure: 6 
Bukspottkörtel: 4 
Cell-öar: 17