Fortsatt stort behov av donerade organ

Publicerad:
Under förra året blev 167 avlidna personer organdonatorer, vilket är den högsta siffran någonsin i Sverige. Samtidigt är behovet av organ fortsatt stort och väntetiderna för att få en njurtransplantation skiljer kraftigt inom landet.

Socialstyrelsen har i en ny rapport sammanställt statistik kring organ- och vävnadsdonation i Sverige. Resultatet visar att hälso- och sjukvården identifierar allt fler organ- och vävnadsdonatorer. Men trots ökningen av organdonatorer är behovet av donerade organ större än tillgången. I början av 2016 fanns ett behov av 825 organ, och under förra året avled 34 patienter i väntan på organtransplantation.

– Förra året gjordes sammanlagt 764 organtransplantationer. För patienten kan ett nytt organ, eller vävnad, innebära avsevärt ökad livskvalitet och i vissa fall även vara livsavgörande, säger utredaren Wenche Stribolt.

Regionala skillnader

Av de organ som transplanterades under 2015 var majoriteten njurar, ett organ som kan doneras både av levande och avlidna personer. Det transplanterades också drygt 1000 vävnader, varav över 700 var hornhinnor och drygt 200 hjärtklaffar.

– När det gäller njurtransplantationer ser vi att kötiderna skiljer stort över landet. Den genomsnittliga väntetiden varierar från drygt åtta månader i Stockholm till närmare två år i Malmö, säger Wenche Stribolt.

Skillnaderna beror i huvudsak på regionala olikheter i tillgången på donerade njurar och hur många patienter som står på väntelistan i förhållande till antalet utförda njurtransplantationer.

Kriterier för att bli donator

För att en person ska komma ifråga som organdonator måste en rad kriterier uppfyllas. Personen måste ha avlidit i total hjärninfarkt på en intensivvårdsavdelning under pågående respiratorbehandling. Dödsfallet måste också konstateras med direkta kriterier, det vill säga kännetecken som är förenliga med total hjärninfarkt. Om det finns samtycke till donation och donatorn är medicinskt lämplig kan ett beslut om donation fattas.

– Hälso- och sjukvårdens arbete med att identifiera möjliga donatorer är oerhört viktigt. Organdonationer kan också underlättas genom att varje person gör sin inställning till donation känd, säger Wenche Stribolt. 

Varje person kan göra sin inställning till donation känd på flera olika sätt; genom att anmäla sitt ställningstagande till donationsregistret, informera närstående eller fylla i ett donationskort. I Socialstyrelsens donationsregister har 16 procent av befolkningen registrerat sin inställning, varav 70 procent är positiva till donation. Det finns ingen åldersgräns för att anmäla sitt ställningstagande till donationsregistret.

Fakta: Transplanterade organ 2015

Varje avliden donator kan donera flera organ. Levande donatorer kan donera en njure eller i sällsynt fall en del av levern.

 • Njure: 426 (varav 131 från levande donatorer)
 • Lever: 180 
 • Hjärta: 63
 • Lunga: 47
 • Hjärta och lunga: 1
 • Bukspottkörtel: 30
 • Cell-öar: 15
 • Tarm: 2
 • Summa: 764

Fakta: Transplanterade vävnader 2015

 • Hornhinna: 759
 • Hjärtklaff: 206
 • Ben (rörben): 30
 • Hud: 61
 • Sclera: 55
 • Kärlgraft: 12
 • Hörselben: 17
 • Senor: 50
 • Summa: 1190

Fakta: Antal donatorer

 • 2015: 167
 • 2014: 166
 • 2013: 151
 • 2012: 141
 • 2011: 143
 • 2010: 118
 • 2009: 128
 • 2008: 152