Fortsatt stora regionala skillnader i ekonomiskt bistånd

Publicerad:
Det är fortfarande stora regionala skillnader i fördelningen av ekonomiskt bistånd över landet. I en del kommuner får en av tio ekonomiskt bistånd medan det i andra kommuner knappt betalas ut något ekonomiskt bistånd alls.

Drygt 220 000 hushåll fick ekonomiskt bistånd - det som tidigare kallades social-bidrag - under 2016. Enligt ny statistik från Socialstyrelsen är dock fördelningen ojämn och stora regionala skillnader kan noteras. I Södermanland fick knappt 7 procent av länsinvånarna ekonomiskt bistånd 2016, vilket är högst i landet. I Stockholms län fick däremot bara 2,5 procent ekonomiskt bistånd - lägst i landet.

Lägsta nivån sedan 2012

Totalt betalade landets kommuner ut 10,5 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd 2016, en liten minskning jämfört med året innan, och den lägsta summan sedan 2012. I landet som helhet minskade andelen av befolkningen som får ekonomiskt bistånd något, till 4,1 procent.

Hur stor andel av invånarna som får ekonomiskt bistånd varierar alltså kraftigt. I kommuner som Eskilstuna, Malmö och Filipstad var det en av tio som fick ekonomiskt bistånd, medan det i Vellinge, Lidingö, Danderyd och Solna endast var en av 100.

Hälften av bidragstagarna utan arbete

Olika åldersgrupper har olika behov av ekonomiskt bistånd. Skillnaderna har flera orsaker men exempelvis påverkar befolkningssammansättning, arbetsmarknad och utbildningsnivå det samlade behovet av ekonomiskt bistånd. Av alla vuxna biståndsmottagare var omkring hälften utan arbete 2016 och en stor andel utgörs av unga personer i gruppen 18-29 år.

Under mitten av 1990-talets krisår var behovet av ekonomiskt bistånd som störst, då betalades omkring 15 miljarder ut årligen. Därefter har behovet minskat, förutom en liten ökning i samband med finanskrisen 2008-2011.