Fortsatt ökning av organdonationer

Publicerad:
Den uppåtgående kurvan för organdonationer ser ut att fortsätta. Hittills i år har organ från 118 avlidna patienter donerats. "Fortsätter det så här kommer nog förra årets siffror att överträffas", säger Socialstyrelsens utredare Josefina Eggertsson Meyer.

Under donationsveckan den 6-12 oktober informerar Socialstyrelsen, patientorganisationer och lokala sjukhus om organ- och vävnadsdonation och vikten av att ta ställning. Förra året donerades organ från 151 avlidna patienter, vilket var 7 procent fler än året innan. Men trots ökande siffror är efterfrågan på nya organ fortfarande större än tillgången. Den 1 oktober stod 744 personer i kö för att få ett eller flera nya organ. De flesta behöver en ny njure.

– För de som står på väntelista för transplantation kan ett nytt organ innebära skillnaden mellan liv och död, säger Josefina Eggertsson Meyer.

Medgivande ska finnas

Varje donator kan rädda livet på upp till åtta personer. Det finns ingen åldersgräns för att komma ifråga som donator. Det som krävs är att patienten vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning och därefter avlider i en total hjärninfarkt. Patienten måste också vara medicinskt lämplig. Dessutom ska det finnas ett medgivande för donation. Det kan antingen ske genom att personen anmält sin vilja till donationsregistret, fyllt i ett donationskort eller informerat sina närstående om sin inställning till organ- och vävnadsdonation.

Idag är det 1 522 428 personer som har anmält sin inställning till att donera organ och vävnader för transplantation efter döden.

– Det är viktigt att göra sin vilja känd. Det innebär en trygghet för de närstående att inte behöva ställas inför ett svårt val om donationsfrågan skulle bli aktuell, säger Josefina Eggertsson Meyer.

Under donationsveckan kommer information att gå ut via olika kanaler. På Socialstyrelsens Facebook-sida ”Jag donerar mina. Gör du?” får läsarna till exempel möta en patient som fått ett nytt hjärta och en donationssjuksköterska som berättar om sitt arbete. 

Fakta

Transplanterade organ till och med 1 oktober 2014:

 • Njurar: 312 (varav 99 från levande donatorer)
 • Lever: 127
 • Hjärta: 55
 • Lungor: 53
 • Hjärta + lunga: 1
 • Bukspottkörtel (pancreas): 32
 • Tarm: 2
 • Cell-öar: 12

Antal patienter som väntar på organ:

 • Njure: 608
 • Lever: 60
 • Hjärta: 26
 • Lunga: 15
 • Hjärta + lunga: 0
 • Bukspottkörtel (pancreas): 5
 • Pancreas + njure: 11
 • Tarm: -
 • Cell-öar: 19