Fortsatt nedåtgående trend för stroke

Publicerad:
Förra året drabbades cirka 25 500 personer av stroke, en minskning jämfört med 2017. Det här visar preliminära siffror som Socialstyrelsen presenterar idag och som därmed bekräftar den nedåtgående trenden under 2000-talet att allt färre personer i Sverige drabbas av stroke.

Antalet strokefall i Sverige har minskat med drygt 40 procent de senaste 20 åren och detsamma gäller antalet som dör till följd av sjukdomen, en minskning som alltså ser ut att fortsätta.

Andelen som dör har inte minskat

Däremot är andelen som dör till följd av en stroke ungefär densamma över tid. Inom 28 dagar har var fjärde person som insjuknat också avlidit. Enligt preliminära siffror avled 6 200 personer med stroke som dödsorsak 2018 vilket är 300 personer färre jämfört med föregående år.

När hänsyn tas till skillnader i åldersstruktur mellan könen och befolkningen som helhet är det liksom tidigare en större andel män än kvinnor som får en stroke - drygt 40 procent fler per 100 000 invånare jämfört med bland kvinnor.

Uppdaterade nationella riktlinjer presenteras i januari

I december förra året konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering av de nationella riktlinjerna för vård vid stroke att det görs stora framsteg men även att det finns stora brister i uppföljning och rehabilitering.

I januari nästa år publiceras uppdaterade nationella riktlinjer där hänsyn till nytillkomna studier och ny forskning på strokeområdet kommer att beaktas.

Statistik om stroke 2018

Kontakt

Susanna Wanander, statistikfrågor
Telefon: 075-247 32 97

Kontakt

Anastasia Simi, sakfrågor
Telefon: 075-247 41 49