Fortsatt minskning av trafikskadade på sjukhus

Publicerad:
Antalet som vårdas på sjukhus efter trafikolyckor fortsätter att minska. Det visar ny statistik om skador från Socialstyrelsen.

skadehändelse. En minskning med 5 000 jämfört med året innan.

– I flera år har antalet som vårdas på sjukhus för skador minskat. En tänkbar orsak kan vara att fler patienter tas omhand inom öppenvården, säger Pernilla Fagerström, utredare på Socialstyrelsen.

Störst minskning bland unga

Det är framför allt antalet personer som vårdas för olycksfall som går ned. Exempelvis läggs allt färre in på sjukhus till följd av vägtrafikolyckor. År 2017 var den gruppen cirka 7 600 vårdade, en minskning med 800 jämfört med året innan.

– Vi kan se att den stora nedgången för vägtrafikskadade inom slu-tenvården fortsätter. Den största minskningen hittar man bland unga mellan 15 och 24 år. En trend vi har kunna se i över tio års tid, säger Pernilla Fagerström.

I synnerhet är det antalet som vårdas efter bilolyckor som går ned. Sedan början av 2000-talet har denna patientgrupp minskat från 5 200 till 2 100. En liten minskning går också att se för de som har vårdats på grund av cykelolyckor.

Färre vårdas för våld

Andelen som vårdats på sjukhus på grund av att de utsatts för våld har minskat med omkring 40 procent de senaste tio åren. Särskilt stor har minskningen varit bland unga män, i åldern 15-24 år. För 2017 har ned-gången dock varit marginell.

För självskador ligger andelen vårdade 2017 på ungefär samma nivå som 2016. Alltjämt är det fler kvinnor än män som vårdas för självskador. De senaste åren har andelen vårdade för självskador minskat något.

Fallolyckor vanligaste orsaken

Fallolyckor är den vanligaste skadeorsaken till inläggningar på sjukhus, och var så även 2017. De utgör två tredjedelar av alla olycksfall, vilket motsvarar 67 000 personer. Varav 58 procent är kvinnor och 42 procent män. Lårbensfraktur var den vanligaste skadediagnosen bland personer som vårdades på sjukhus 2017.