Fortsatt minskning av aborter bland yngre

Publicerad:
Socialstyrelsens nya statistik om aborter 2018 visar att antalet tonårsaborter minskar, att de flesta aborter utförs före vecka 7 i graviditeten och att medicinsk abort är den vanligaste metoden.

Statistiken visar en tydlig fortsatt minskning av andelen aborter bland yngre kvinnor. Förra året gjordes 11 aborter per 1000 kvinnor i åldern 15-19 år. Det motsvarar ungefär en halvering jämfört med 2009. Abort är vanligast bland kvinnor i åldern 20-29 år, men även denna andel har minskat på senare år.

– Att aborterna minskar bland yngre kvinnor kan dels bero på ekonomiska subventioner av preventivmedel, och dels att kvinnor i större utsträckning än tidigare använder långtidsverkande preventivmetoder, som hormonspiral och p-stav, säger Inga-Maj Andersson, barnmorska och utredare vid Socialstyrelsen.

I Socialstyrelsens statistik över förskrivning av preventivmedel går att se att användandet av långtidsverkande preventivmetoder har fördubblats under perioden 2006-2018. Bland kvinnor i åldern 15-19 år har drygt 16 000 personer förskrivits dessa typer av preventivmedel, vilket kan jämföras med ungefär 7 000 personer år 2006. Samtidigt kan man se en minskning i förskrivningen av korttidsverkande preventivmedel, som p-piller, p-spruta och vaginalring.

Aborterna utförs allt tidigare och med medicinsk metod

De två senaste åren har 93 procent av alla rapporterade aborter utförts med medicinsk metod, alltså med tabletter. Många av dessa fullföljs i hemmet. Aborter som utförs tidigt i graviditeten fortsätter att öka i andel. År 2018 gjordes 84 procent av alla aborter före vecka 9, år 1994 var motsvarande andel 55 procent. Förra året utfördes 57 procent före vecka 7.

– Detta kan bero på olika saker. Till exempel att allt fler aborter görs med medicinsk metod. På en del kliniker kan de handläggas av särskilt utbildade barnmorskor på delegation av läkare. Något som har visat sig öka tillgängligheten och minska väntetiderna. Kvinnan kan därmed få tillgång till abort i ett tidigare skede i graviditeten, säger Inga-Maj Andersson.

Totalt rapporterades knappt 36 000 aborter i Sverige 2018, vilket är färre än föregående år. Just denna förändring ska emellertid tolkas försiktigt på grund av en ändring i datainsamlingsrutinerna år 2014, vilket försvårar bortfallskontroll bland annat.

Ladda ned
Statistik om aborter 2018 Artikelnummer: 2019-5-18 |Publicerad: 2019-05-22
Tillhörande dokument och bilagor