Fortsatt många organdonatorer

Publicerad:
Hittills i år har 127 avlidna personer blivit organdonatorer. Det tyder på att 2014 års siffror, som var de högsta någonsin, håller i sig. ”Att vården prioriterar donationsfrågan betyder mycket. En enda donator kan rädda livet på upp till åtta personer”, säger utredaren Josefina Meyer.

Idag startar Donationsveckan som initieras av Socialstyrelsen och pågår till och med den 11 oktober. Under veckan kommer patientorganisationer och sjukhus att informera om organ- och vävnadsdonation och vikten av att ta ställning.

Enligt färska siffror blev 127 avlidna personer organdonatorer fram till den 1 oktober i år. Det tyder på att helårssiffran kan komma att hamna omkring samma nivå som under 2014, då 166 avlidna personer blev organdonatorer.

Kan rädda många liv

Under förra året genomfördes sammanlagt 814 organtransplantationer. Hittills i år har 141 levrar, 51 hjärtan och 324 njurar transplanterats. Av njurarna kom 97 från levande donatorer.

– Fortfarande är det dock många som står i kö för ett nytt organ. För dem kan en organtransplantation betyda skillnaden mellan liv och död. Därför är det oerhört viktigt att sätta fokus på donationsfrågan och att sjukvården prioriterar verksamheten, säger utredaren Josefina Meyer.

Medgivande för donation

För att komma ifråga som donator finns ingen åldersgräns. Patienten måste dock vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning när döden inträffar. Personen måste också vara medicinskt lämplig och det ska finnas ett medgivande för donation. Donatorn kan antingen ha anmält sin vilja till donationsregistret, fyllt i ett donationskort eller informerat sina närstående om sin inställning till organ- och vävnadsdonation.

I dagsläget finns 1 547 845 personer i Socialstyrelsens Donationsregister.

Fakta, organdonation

Transplanterade organ fram till den 1 oktober 2015.

  • Njurar: 324 (varav 97 från levande donatorer)
  • Lever: 141
  • Hjärta: 51
  • Lungor: 31
  • Hjärta + lunga: 1
  • Bukspottkörtel (pancreas) : 23
  • Tarm : 2
  • Cell-öar: 13
  • Fortfarande är det dock många som väntar på att få ett eller flera organ. Vid halvårsskiftet stod totalt 785 personer i transplantationskö.

Fakta om Donationsveckan

Donationsveckan initieras av Socialstyrelsen och anordnas varje år sedan 2010. Syftet är att få fler människor att ta ställning till organdonation. Under veckan sker olika aktiviteter runt om i landet. Sjukhus och patientorganisationer informerar om organdonation, delar ut donationskort och håller föreläsningar. Socialstyrelsen publicerar under veckan nyheter om donation på Facebook-sidan ”Jag donerar mina. Gör du?”.