Fortsatt långa akutväntetider men färre besök

Publicerad:
Antalet patientbesök på landets sjukhusbundna akutmottagningar minskade under 2018. Samtidigt är väntetiderna fortsatt långa, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Hälften av besöken 2018 varade mer än 3 timmar och 40 minuter, vilket är en ökning jämfört med året innan.

I en första version av detta pressmeddelande fanns en felaktig uppgift gällande att Kiruna sjukhus har kortast mediantid både vad gäller väntetid på läkarbedömning och den totala vistelsetiden. Detta har korrigerats.

År 2018 gjordes 1,9 miljoner besök vid landets sjukhusbundna akutmottagningar av patienter äldre än 18 år. Det är en minskning med 29 000 besök (1,5 procent) jämfört med 2017. Bland regionerna syns en minskning i sju regioner, medan det i övriga ökade. Störst minskning har skett i Region Stockholm med 48 000 färre besök (11 procent). Antalet besök minskade på samtliga akutmottagningar i Region Stockholm, förutom på S:t Görans sjukhus och Norrtälje sjukhus.

– En förklaring till minskningen i Region Stockholm kan vara regionens satsning på närakuter. Upplever befolkningen att man erbjuds tillgänglig och kvalificerad vård på en närakut är det i många fall det naturliga valet. En annan tänkbar orsak som i viss mån kan bidra till minskningen i Region Stockholm skulle kunna vara att fler söker sig till nätläkare, framför allt när det gäller mindre allvarliga tillstånd, säger Mats Granberg, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Vistelsetiden ökade 2018 jämfört med 2017

Statistiken för 2018 visar att medianväntetiden till läkarbedömning var cirka en timme, vilket är ungefär samma som de två föregående åren. Mediantiden för ett helt besök låg på 3 timmar och 40 minuter, vilket är en ökning med 6 minuter jämfört med 2017.

– Ett av tio besök varade längre än 7 timmar och 49 minuter, vilket är en ökning med 11 minuter jämfört med 2017, säger Karin Sköldin, statistiker på Socialstyrelsen.

Stora skillnader mellan olika regioner och sjukhus

Väntetid till läkarbedömning varierar stort mellan olika regioner och akutmottagningar. Region Norrbotten har kortast väntetid. Där var medianväntetiden på en läkarbedömning under 25 minuter vid alla sjukhus, förutom Sunderby sjukhus. Västra Götaland har längst väntetid, med en medianväntetid på mer än en timme och tolv minuter på läkarbedömning.

Gällivare sjukhus har kortast och Södersjukhuset längst mediantid både vad gäller väntetid på läkarbedömning och den totala vistelsetiden. För Gällivare sjukhus var medianväntetiden till läkarbedömning 17 minuter, och den totala vistelsetiden 2 timmar och 4 minuter. För Södersjukhuset var motsvarande siffror 2 timmar och 2 minuter, respektive 5 timmar och 38 minuter.

– Väntetiderna är fortfarande långa på många akutmottagningar, trots att antalet besök minskat. Med ett minskat antal besök förväntar man sig att tiderna på akutmottagningarna också minskar, men utöver patientantalet finns även andra faktorer som påverkar såsom arbetsorganisation, bemanning och vårdplatssituationen på sjukhuset, säger Mats Granberg.

Ytterligare fakta:

  • Äldre patienter spenderar längre tid på akutmottagningen än yngre patienter. Hälften av besöken för patienter över 80 år var mer än fyra timmar och tio minuter långa. Var tionde besök för dessa patienter varade längre än åtta och en halv timme.
  • Kvinnor får i samtliga åldersgrupper vänta längre tid innan de får en läkarbedömning än män. Även vistelsetiden är i samtliga åldersgrupper längre för kvinnor än för män.

 

Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2018

Kontakt

Karin Sköldin
Telefon: 075-247 43 62

Kontakt

Mats Granberg
Telefon: 075-247 36 60