Fortsatt brist på läkare och specialistsjuksköterskor

Publicerad:
Efterfrågan är större än tillgången på vårdpersonal inom en lång rad områden, framför allt saknas specialiserade läkare och sjuksköterskor. Den rådande bristen på barnmorskor väntas bli än större framöver på många håll. Det framgår av Socialstyrelsens årliga rapport om tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårds och tandvårdspersonal.

I stort sett samtliga personalgrupper inom vården har lätt att få arbete. Det finns regionala skillnader, men när det gäller specialiserade läkare och sjuksköterskor är det brist på många ställen i landet.

Socialstyrelsen bedömer att det framför allt kommer att vara fortsatt svårt att rekrytera erfarna läkare och specialistläkare, i synnerhet inom allmänmedicin och psykiatri.

Andelen äldre läkare och sjuksköterskor fortsätter också att öka. För specialiserade läkare har medianåldern stigit till 54 år under 2011 från 47 år 1995. Under samma period har specialistsjuksköterskornas medianålder stigit till 54 från 46 år.

Stora brister inom psykiatri och geriatrik

Det finns inte heller tillräckligt med specialistutbildade sjuksköterskor. Bristen är störst inom psykiatrisk vård, anestesi- och intensivvård, operations- och geriatrisk vård.

I samtliga landsting överstiger efterfrågan i hög grad tillgången på psykiatrisjuksköterskor och i tre av fyra landsting är bristen lika stor på anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor.

– Bristen på barnmorskor förväntas bestå framöver. Trots att tillgången på barnmorskor ökar något. Efterfrågan ökar med ökat barnafödande och varierar regionalt beroende på var det finns flest unga som bildar familj, säger Socialstyrelsens utredare Magnus Göransson.

Fler tandläkare

När det gäller tandläkare och tandhygienister ser det bättre ut. Efterfrågan är visserligen fortsatt större än tillgången på tandläkare, men marknaden är på väg mot balans.

Arbetsmarknaden för tandhygienister är till övervägande del i balans.