Förslag på verksamheter som kan bli rikssjukvård

Publicerad:
Flera patientföreningar vill att rehabilitering efter ryggmärgsskada ska bli rikssjukvård. Njurtransplantationer och specialiserade former av bukkirurgi finns också med bland de tjugotal förslag som kommit in till Socialstyrelsen.

Rikssjukvård är högspecialiserad vård som centraliserats till ett par sjukhus i landet för att nå hög kvalitet och effektivt utnyttjande av resurser. Idag bedrivs till exempel behandling av svåra brännskador samt hjärtkirurgi på barn och ungdomar som rikssjukvård.

Fram till den 15 maj bjöds patientorganisationer, specialitetsföreningar och myndigheter in att nominera nya områden som kan behöva koncenteras till ett fåtal sjukhus i landet.

– Nyttan för patienterna är väldigt viktig i det här arbetet, därför är det särskilt positivt att patientorganisationerna har tagit tillfället i akt att komma med förslag, säger Daniel Brattström, enhetschef på enheten för högspecialiserad vård.

Medicinska resultat, antal patienter och tillgänglighet är några av de kriterier som Socialstyrelsen ska bedöma för att kunna ta ställning till vilka av förslagen som kan vara lämpliga för rikssjukvård.

– Vi har gått igenom förslagen tillsammans med företrädare från sjukvårdsregionerna och bestämt oss för att gå vidare och göra en faktainsamling för samtliga. På de områden där det är relevant kommer vi att samarbeta med Regionala cancercentra, säger Lennart Christiansson, medicinalråd på Socialstyrelsen.

I december fattar Rikssjukvårdsnämnden beslut om vilka områden som ska utredas vidare.