Förslag mot förfalskning av recept på narkotika

Publicerad:
Alla särskilda läkemedel, exempelvis narkotiska läkemedel och anabola steroider, ska som huvudregel bara få förskrivas elektroniskt. Det föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i en utredning som lämnas till regeringen i dag. Syftet är att göra det svårare att manipulera och förfalska recept.

En liten del av alla recept på så kallade särskilda läkemedel, runt 3 200 i månaden, skrivs fortfarande ut på pappersblanketter. Trots att blanketterna har speciella säkerhetsdetaljer är det inte ovanligt att de manipuleras eller förfalskas.

– En vanlig form av manipulering är att den ”etikett” som klistras på receptet vid en expediering rivs bort så att det ser ut som om receptet inte är expedierat. Det förekommer även att patienten ändrar volymen förskrivna läkemedel, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket.

Branchorganisationen Svensk Apoteksförening har uppmärksammat uppemot hundra fall av manipulering under en halvårsperiod, men troligtvis finns ett mörkertal.

– För att komma tillrätta med problemet föreslår vi skärpta krav på att alla särskilda läkemedel i huvudsak ska skrivas ut elektroniskt. Detta kan även bidra till ökad patientsäkerhet, till exempel genom att fler förskrivare får tillgång till viktig information om andra läkemedel som patienten har, säger Maarten Sengers, utredare på Socialstyrelsen.

Recept föreslås förvaras på apotek

Nästan all vårdpersonal har redan tillgång till system för elektronisk förskrivning. Men det finns vissa förskrivare som ännu saknar den möjligheten. Arbetet med att skapa ett webbaserat ordinationsverktyg som ska vara tillgängligt för alla förskrivare pågår.

Fram till dess ett webbaserat ordinationsverktyg är tillgängligt för alla förskrivare föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen att alla pappersrecept på särskilda läkemedel måste förvaras på apoteket efter det första uttaget. Begränsningen gäller inte om patienten väljer att omvandla pappersreceptet till ett e-recept. Vidare föreslås att färdigexpedierade recept inte ska få återlämnas till patienten.

Möjligheten att skriva ut särskilda läkemedel på andra sätt än elektroniskt föreslås endast finnas kvar i undantags- och brådskande fall. Det gäller till exempel vid strömavbrott, driftstörningar eller vid förskrivning till dem som saknar svenskt personnummer.