Föreskrifterna om bemanning för personer med demenssjukdom utgår den 27 januari 2015

Publicerad:
Den 27 januari 2015 fattar Socialstyrelsen beslut om att föreskrifterna och allmänna råden om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden ska utgå. Det är även Socialstyrelsens bedömning att datumet för ikraftträdande av de nya föreskrifterna som ska gälla alla äldre som bor i särskilda boenden behöver skjutas fram.

Socialstyrelsen fattar beslutet för att tydliggöra att myndigheten inte har för avsikt att låta dessa föreskrifter (SOSFS 2012:12) träda i kraft i avvaktan på att beslut kan fattas om de nya föreskrifterna som ska gälla alla äldre som bor i särskilda boenden.

Datum för ikraftträdande skjuts fram

Beslutet om den nya föreskriften är enligt en ny förordning beroende av regeringens medgivande. Regeringen kommer att behandla ärendet först efter att de fått en sammanställning av remissynpunkterna. Socialstyrelsen bedömer därför att det inte längre finns tidsmässiga förutsättningar för att föreskriften ska kunna träda ikraft den 31 mars 2015 som tidigare planerat.

Datum för ikraftträdande kan meddelas först efter att regeringen har beslutat i frågan om medgivande.