Förberett för evakuering om svensk insjuknar i ebola

Publicerad:
Det finns nu en beredskap för att kunna genomföra en medicinsk evakuering om en svensk skulle insjukna i ebola i den drabbade regionen i Västafrika. Patienten transporteras i en specialutrustad högisoleringsambulans, som flygs ner till området i ett av Försvarsmaktens Herculesplan.

Genom samverkan mellan Socialstyrelsen, Försvarsmakten, Landstinget i Östergötland och Utrikesdepartementet, finns det nu en organisation beredd för medicinsk evakuering om en svensk skulle insjukna i den drabbade regionen.

Konceptet går i korthet ut på att en speciellt utrustad ambulans flygs ner till regionen i ett av Försvarsmaktens Herculesplan. Patienten som smittats isoleras i ambulansen och vårdas av särskilt utbildad personal från högisoleringsenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping. Vid framkomsten till Sverige, förs patienten, fortfarande i ambulansen, till kliniken där den fortsatta vården sker.

– Vi har jobbat intensivt de senaste veckorna för att få klart alla detaljer. Det finns fortfarande saker som vi kan finjustera, men vi bedömer att konceptet nu är redo. Sverige har en god beredskap för att hantera och vårda eventuella fall av smittade personer och förhindra vidare smittspridning, säger Johanna Sandwall, chef för Socialstyrelsens krisberedskapsenhet.