Förbättrad folkhälsa men ökade klyftor

Publicerad:
Svenskarna lever allt längre och färre drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt är variationerna stora i landet. Hälsoklyftorna ökar både nationellt och regionalt, och sämst har utvecklingen varit för personer utan gymnasieutbildning. Det visar den nya rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2014.

I rapporten undersöks en rad faktorer som på olika sätt speglar folkhälsan i Sveriges olika regioner och kommuner. Bakom rapporten står Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Jämfört med den förra mätningen år 2009 har över hälften av resultaten förbättrats på riksnivå. På en rad områden har folkhälsan blivit bättre, bland annat är det färre som röker dagligen eller som har riskkonsumtion av alkohol. Insjuknandet och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar fortsätter att minska och medellivslängden ökar.

Ökade klyftor

– Variationerna är dock stora inom landet. Vi ser att klyftorna ökar mellan olika socioekonomiska grupper. Lång utbildning innebär ofta bättre hälsa. För kvinnor utan gymnasieutbildning är hälsoutvecklingen generellt sett sämre, säger Socialstyrelsens projektledare Marianne Aggestam.

Jämfört med år 2009 har långtidsarbetslösheten ökat i nästan alla kommuner men variationerna är stora inom landet. Regionala skillnader syns även när det gäller andelen elever som uppnår behörighet till gymnasieskolan och som slutför sina gymnasiestudier inom fyra år.

Fler har fetma

Andelen unga med nedsatt psykiskt välbefinnande ligger kvar på en hög nivå, och kvinnor drabbas oftare än män. Förekomsten av fetma ökar i de flesta landsting medan den fysiska aktiviteten ligger kvar på samma nivå som tidigare.

– En god folkhälsa kräver ett långsiktigt och enträget arbete. De förbättringar som vi nu ser i rapporten har skett mycket tack vare goda samarbeten, men det går att göra mer. SKL har tillsammans med kommuner och landsting tagit fram ett webbaserat stöd för att underlätta för egna analyser som sedan kan användas i arbetet med att förbättra folkhälsan, säger Ulrika Johansson, sektionschef på SKL.