Förändring i formulering om allvarlig sjukdom

Publicerad:
Socialstyrelsen har ändrat en formulering i kriterierna för allvarlig sjukdom som används i Försäkringskassans bedömningar om sjukskrivning.

Den nya formuleringen som anger att individen ska löpa ”betydande risk för mycket kraftig försämring inom fem år” ersätter den tidigare ”betydande risk för död inom fem år”.

Att en individs tillstånd anses vara allvarligt kan innebära att personen undantas från den sänkning av sjukpenningen som annars inträffar efter ett år. Dessa personer kan även undantas från prövning av arbetsförmågan i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden.