Flexibel undervisning i ny webbutbildning för ASI–användare

Publicerad:
Socialstyrelsen har lanserat en webbutbildning om ASI intervjun (Addiction Severity Index). Webbutbildningen riktar sig till dig som arbetar med beroendevård och har gått den lärarledda utbildningen och vill repetera dina kunskaper. Utbildningen kan även fungera som en introduktion i ASI.

Socialstyrelsen har lanserat en webbutbildning om ASI (Addiction Severity Index). ASI är en intervjumetod för att kartlägga hjälpbehov hos en person med missbruksproblem. Webbutbildningen kan fungera som en introduktion i ASI eller som repetition för den som gått den lärarledda utbildningen och vill repetera sina kunskaper.

– Webbutbildningen kan användas som en introduktion, men den ersätter inte den lärarledda utbildningen som krävs för att få använda ASI-intervjun, berättar Anitta Litvinov, projektledare på Socialstyrelsen.

Riktar sig till dem som arbetar med beroendevård

Webbutbildningen riktar sig till dem som arbetar inom beroendevården i kommun och landsting. Utbildningen består av ett antal livsområden som är av särskild vikt för personer med beroendeproblem.

ASI-intervjun hjälper till att kartlägga problem och resurser

Intervjun hjälper till att kartlägga vilka problem och resurser som klienten har, samt även att bedöma hur stort hjälpbehovet är. I webbutbildningen ingår att lära sig introducera intervjun, hur den genomförs och hur frågor ställs på bästa sätt. 

– En webbutbildning ger deltagarna frihet att välja när det passar bäst att ta till sig ny kunskap, säger Anitta Litvinov.

Fakta

ASI–intervjun är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser. ASI–intervjun rekommenderas för vuxna personer med missbruks- eller missbruksrelaterade problem och bör inte användas för personer under 18 år. Metoden förvaltas och utvecklas av Socialstyrelsen. Myndigheten står också för utbildning till utbildare som arbetar i offentlig regi.