Fler tvångsåtgärder för kvinnor

Publicerad:
Antalet fastspänningar är högst bland unga kvinnor, det visar Socialstyrelsens statistik över psykiatrisk tvångsvård enligt LPT för 2013.

Möjligheten att vårda en patient inom psykiatrin under tvång och ge tvångsåtgärder, till exempel fastspänning eller avskiljning regleras i lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

Majoriteten av patienterna i den slutna psykiatriska vården vårdas frivilligt. Under 2013 var det knappt 50 000 personer som vårdades frivilligt, medan antalet som hade vård enligt LPT var drygt 10 000.

Mer tvång för kvinnor

Fördelningen mellan könen är relativt jämn när man ser till det totala antalet vårdade personer, både vad gäller den frivilliga slutna psykiatriska vården och vården enligt LPT. Det rör sig om något fler män i båda grupperna.

Däremot ligger kvinnor högre i samtliga rapporterade tvångsåtgärder under fjolåret, utom övervakning av försändelse.

När det gäller avskiljning så användes den tvångsåtgärden 838 gånger på manliga patienter och 968 gånger på kvinnliga patienter.

– Tittar man på antalet fastspänningar så användes den tvångsåtgärden drygt 2000 gånger på kvinnor under fjolåret, medan den användes drygt 1500 gånger på män. Högst är antalet fastspänningar i gruppen kvinnor mellan 18 och 24 år, säger Sanna Tiikkaja, utredare på Socialstyrelsen.

Även tvångsåtgärden läkemedelstillförsel under fastspänning eller fasthållande användes fler gånger på kvinnor än män.

Regionala skillnader

Flest antal tvångsvårdade enlig LPT per 1000 invånare och landsting har under 2013 rapporterats för Södermanland, Stockholm och Jönköping.  Även Västerbotten och Västernorrland ligger över riksgenomsnittet. Lägst antal tvångsvårdade patienter hade Jämtland, Västra Götaland, Gotland och Dalarna.

– Majoriteten av patienterna som vårdas enligt LPT är mellan 18 och 54 år vid inskrivningen, men det finns betydande variationer mellan landstingen i antalet rapporterade patienter som vårdas med tvång enligt LPT, säger Sanna Tiikkaja, utredare på Socialstyrelsen.

Uppgifterna om psykiatrisk tvångsvård enligt LPT har rapporteras in till Socialstyrelsens patientregister och gäller 2013.