Fler tar ställning för organdonation

Publicerad:
Allt fler personer ställer sig positiva till organdonation. Både i gruppen patienter och närstående är tre av fyra för organdonation. För några år sedan var siffran två av tre.

– Donationsviljan ökar, både antalet donatorer och donationer ökar medan antalet patienter som väntar på organtransplantation minskar. Detta är glädjande för alla som är i behov av denna vård, säger Anette Richardson, enhetschef på Socialstyrelsen.

En kan rädda åtta liv

Vid årsskiftet fanns 748 personer som väntade på en transplantation av ett eller flera organ. Det är sjukvården som har ansvaret att identifiera möjliga donatorer. Som möjlig donator räknas en patient som vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning och därefter avlider i en total hjärninfarkt. Det krävs dock ett medgivande och att patienten är medicinskt lämplig.

– En donator kan rädda livet på upp till åtta personer. Det finns i princip inte någon åldersgräns för organdonation. Socialstyrelsens kartläggning visar att den äldsta donatorn var 85 år, så det är relevant för alla att ta ställning i donationsfrågan, säger donationsrådets ordförande Heidi Stensmyren.

Genom att uttrycka sin inställning, till exempel genom att anmäla sig till donationsregistret, så uppstår inte en situation där närstående behöver fatta svåra beslut. I fjol använde sig var fjärde närstående av sin vetorätt och förhindrade därmed organdonation.

Viktigt ta till vara donationsmöjligheter

Under fjolåret blev 151 avlidna patienter organdonatorer, vilket är en ökning med sju procent sedan 2012. Även om donationerna har ökat i landet finns stora regionala variationer. Vårdgivarna bör ta sitt ansvar och utreda orsakerna till detta.

Kartläggningen visar att andelen dödsfall inom intensivvården där en donationsansvarig läkare eller sjuksköterska kopplas in har ökat från 77 till 94 procent mellan 2008 och 2013. Men fortfarande kontaktas inte en transplantationskoordinator, som samordnar arbetet med att tillvarata och transplantera organ, i 13 procent av dödsfallen vid total hjärninfarkt.

– Det är mycket centralt att intensivvårdspersonal kontaktar en transplantationskoordinator när en möjlig donator identifieras för att en transplantation ska vara möjlig. Här finns möjligheter till förbättringar och vården behöver ta ett större ansvar för att utveckla arbetet, säger Socialstyrelsens utredare Josefina Eggertsson Meyer.