Fler svårt hjärtsjuka barn överlever

Publicerad:
Betydligt fler barn som föds med svåra hjärtfel överlever sin ettårsdag, visar statistik från Socialstyrelsen.

I en ny rapport redovisar Socialstyrelsen statistik över olika fosterskador och kromosomavvikelser. Resultatet visar bland annat att ettårsöverlevnaden hos barn med svåra och potentiellt livshotande hjärtfel har ökat markant i hela landet. Till exempel har överlevnaden bland barn födda med enkammarhjärtan ökat från 58 procent år 1999-2006, till 74 procent bland barn födda år 2007-2014.

– Operationer av barn med svåra hjärtfel sker bara i Lund eller i Göteborg, och ingenting tyder på att barn som har längre geografiskt avstånd till högspecialiserad kirurgi skulle missgynnas. Remissförfarandet tycks fungera, säger utredare och epidemiolog Karin Källén.

Vanligare bland pojkar

Totalt föds ungefär tre procent av alla barn med kromosomavvikelser eller någon form av fosterskada. Det handlar till exempel om olika typer av hjärtfel, men även hjärnbråck, ryggmärgsbråck och skelettskador såsom övertaliga fingrar och tår. Generellt är fosterskador betydligt vanligare hos pojkar än flickor, medan kromosomavvikelser är ungefär lika vanligt hos båda könen. 

Trots mödrarnas ökande ålder har andelen barn i Sverige som föds med kromosomavvikelser varit relativt konstant mellan åren 1999 och 2014. Orsaken är att allt fler graviditeter avbryts efter att fosterdiagnostik visat att fostret har en kromosomavvikelse eller allvarlig fosterskada.

– Mellan åren 1999 och 2014 fördubblades antalet aborter på grund av kromosomavvikelser. En ökning har skett även bland yngre kvinnor, säger sakkunnig Karin Gottvall.

Regionala skillnader

Abortfrekvensen skiljer dock kraftigt mellan olika typer av fosterskador och landets regioner. Vanligast är aborter på grund av kromosomavvikelser i Stockholmsregionen, medan de är relativt ovanliga i den norra regionen. Även när det gäller aborter på grund av ryggmärgsbråck finns skillnader. Från cirka 60 procent i Stockholm och Göteborg, till cirka 30 procent i landets norra region. Att foster aborteras på grund av hjärtfel är ovanligt, men har ökat och är vanligast i Stockholm.

– Det finns flera tänkbara orsaker till skillnaderna. Det kan dels bero på olika effektiva fosterdiagnostikmetoder, men även på att inställningen till handikapp såsom ryggmärgsbråck kan skilja i olika delar av landet, säger Karin Källén.