Fler personer i akut hemlöshet

Publicerad:
Antalet personer som har akuta boendelösningar ökar kraftigt och antalet hemlösa som sover under bar himmel eller i offentliga utrymmen har ökat med närmare 400 personer, eller 130 procent sedan 2011. Det visar Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten i Sverige.

Undersökningen är nationell och bygger på uppgifter från kommuner, landsting, trossamfund, frivilligorganisationer med flera, ungefär 2 000 verksamheter, under en vecka i april i år. Totalt i landet var det drygt 33 000 personer som rapporterades stå utanför den ordinarie bostadsmarknaden, vilket är ungefär samma antal som rapporterades vid den förra kartläggningen.

– Det är fler personer som befinner sig i akut hemlöshet nu, som sover utomhus, i trappuppgångar, på härbärgen, vandrarhem eller i skyddade boenden än det var i den förra mätningen, säger Christina Högblom, utredare på Socialstyrelsen.

Stor ökning av långsiktiga boendelösningar

Drygt 5 900 personer i så kallad akut hemlöshet rapporterades in under vecka 14 då mätningen gjordes, vilket är 1 500 fler jämfört med 2011. Antalet personer som bor i långsiktiga boendelösningar har ökat med 30 procent, till närmare 16 000 personer. Ofta handlar det om lägenheter där kommunen eller socialtjänsten står för förstahandskontraktet och där boendet är förenat med särskilda villkor.

– Vi ser också att fler kvinnor befinner sig i akut hemlöshet och att socialtjänsten arbetar med att ordna olika boendelösningar för många personer som har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden, säger Charlotta Fondén, utredare på Socialstyrelsen.

Färre kommuner deltog i årets kartläggning

Trots att antalet invånare i Sverige har ökat och bostadsmarknaden är mycket ansträngd inrapporterades ungefär lika många hemlösa i år som 2011.

– Det kan bero på att inte lika många kommuner deltog i år som i kartläggningen 2011. Vår bedömning är att det finns fler personer i hemlöshet nu eftersom alla inte kommer med i kartläggningen, säger Nina Frohm, utredare på Socialstyrelsen.

En stor andel av de som räknas som hemlösa har ekonomiskt bistånd och en av tre i gruppen har behov av stöd och behandling för missbruk och en av fem lider dessutom av psykisk ohälsa.

Fler föräldrar i akut hemlöshet

I år det nästan 900 fler föräldrar som har barn under 18 år som befinner sig i akut hemlöshet, en ökning med nästan 60 procent. Totalt är drygt en tredjedel av alla personer i hemlöshet föräldrar till barn under 18 år. Sammantaget innebär det att minst 24 000 barn hade föräldrar som var i hemlöshet under mätveckan.

Män är liksom tidigare i majoritet av samtliga personer i hemlöshet, 62 procent, men jämfört med 2011 rapporterades 900 fler kvinnor. Medelåldern har sjunkit med tre år, till 40 år.

– Om hemlösheten ska minska krävs ett gemensamt strategiskt arbete som omfattar flera politikområden både på lokal och på nationell nivå, säger Christina Högblom.

I rapporten beskrivs också situationen för EU-medborgare som befinner sig tillfälligt i landet och lever i akut hemlöshet men de ingår inte i den nationella kartläggningen. Socialstyrelsen bedömer att det sannolikt rör sig om flera tusen personer spridda över hela landet och som mestadels sover utomhus eller i bilar, tält, kojor och liknande.

Fakta hemlöshetskartläggning 2017

  • Socialstyrelsen har fyra gånger tidigare – 1993, 1999, 2005 och 2011 – kartlagt hemlöshetens omfattning och karaktär.
  • Syftet är att resultatet ska användas i det strategiska arbetet på olika nivåer inom socialtjänstens område mot hemlöshet.
  • Hemlöshet finns i hela landet. Flest hemlösa finns i storstadsregionerna, regionala skillnader förekommer.
  • De flesta av de som är hemlösa, drygt två av tre, har saknat ett eget boende i mer än ett år.
  • I år är dubbelt så många personer i akut hemlöshet födda utomlands jämfört med 2011.
  • Nästan var femte person har hamnat i hemlöshet till följd av att de har blivit avhysta från sin bostad.