Fler missbrukare vårdas med tvång

Publicerad:
Antalet tvångsvårdade enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, ökar. Samtidigt fortsätter antalet vårdade inom den frivilliga öppenvården att minska.

Den 1 november förra året tvångsvårdades 310 personer på institution enligt LVM, en ökning med 17 procent jämfört med året före.

Det framgår av Socialstyrelsens nya rapport Vuxna personer med missbruk och beroende samt övriga vuxna – insatser år 2013.

Färre vårdas frivilligt

Samtidigt minskar antalet personer som får frivillig institutionsvård. Den 1 november 2013 vårdades 2 000 personer med missbruksproblem i frivillig institutionsvård, en nedgång med 4 procent mellan 2012 och 2013. Under hela 2013 vårdades 7 000 personer i frivillig institutionsvård, det är en minskning med 5 procent.

– Tendensen är att frivilligvården minskar medan tvångsvården ökar. Så har det varit under den senaste femårsperioden, säger Socialstyrelsens utredare Barbro Engdahl.

Antalet tvångsvårdade har ökat över tid. För elva år sedan var 222 personer tvångsvårdade, det ska jämföras med 310 personer i fjol.

Under förra året fick förvaltningsrätterna, som beslutar om tvångsvård, in 861 ansökningar, en ökning med 25 procent från året innan.

Flest använde narkotika

Av dem som vårdades enligt LVM i november förra året använde 41 procent enbart narkotika, 27 procent endast alkohol och övriga en kombination av alkohol och narkotika. Andelen vårdade som enbart missbrukar alkohol har blivit färre samtidigt som narkotika- och blandmissbrukarna har blivit fler.

– Yngre tvångsvårdade har oftare problem med narkotika medan äldre har problem med alkohol. Blandmissbruk är vanligare bland tvångsvårdade i åldern 25-49 år, säger Barbro Engdahl.

Omkring 10 700 personer hade någon form av individuellt behovsprövad öppen insats i november förra året, det är en minskning med 4 procent sedan 2012. Insatserna omfattar bland annat rådgivning, motivation och behandling för missbruk och beroende.

Männen är i majoritet när det gäller missbruksvård: sju av tio som tvångsvårdades enligt LVM i november förra året var män.