Fler insjuknar i cancer men överlevnaden ökar

Publicerad:
Under 2016 upptäcktes drygt 64 000 nya cancerfall i Sverige. Det är 6 000 fler än för fem år sedan. Även om fler insjuknar, överlever betydligt fler i dag sin cancerdiagnos. Överlevnaden ökar till och med kraftigt för flera cancersjukdomar. Det visar en ny rapport som Socialstyrelsen och Cancerfonden presenterar i dag.

Närmare 70 procent av alla som får en cancerdiagnos i dag överlever. I den rapport som släpps i dag kan man se trender på insjuknande, överlevnad och dödlighet sedan 80-talet. Mycket har hänt under perioden. För tio år sedan var överlevnaden 59 procent för män och 62 procent för kvinnor. Ser man trettio år tillbaka i tiden så överlevde bara 39 procent av männen och 49 procent av kvinnorna cancer.

– Det är en fantastisk utveckling. Vi har fått förfinade metoder med stamcellsbehandling för exempelvis vissa blodcancrar, sofistikerad immunterapi, målinriktade läkemedel, noggrannare diagnostik och förbättrad vård runt patienten. Men vi har mycket jobb framför oss för att fler ska överleva cancer, säger Jan Zedenius, överläkare, professor och medicinsk sakkunnig på Cancerfonden.

För flera cancersjukdomar ökar överlevnaden kraftigt. För kvinnor har den beräknade relativa 10-årsöverlevnaden i lungcancer ökat från 11 till 17 procent. Av hundra kvinnor som insjuknar så överlever sex fler än för 10 år sedan.

 – Lungcancer är den cancerform som flest patienter dör av. Men nya läkemedel och behandlingsmetoder gör nu att fler botas eller kan leva länge trots sjukdom. En stor samhällsutmaning i dag är att stoppa nyrekrytering av rökare, det är det säkraste sättet att se till att färre dör i lungcancer, säger Jan Zedenius.

Ett annat område där överlevnaden ökat stort är hos patienter med blodcancersjukdomar, som drabbar cirka 4 500 personer varje år i Sverige. I gruppen lymfom har den relativa 10-årsöverlevnaden gått från cirka 50 procent för båda könen till 61 procent för män och 65 procent för kvinnor på tio år.

Det här är den sjunde upplagan av Cancer i siffror, där läsaren kan ta del av aktuell statistik om olika cancersjukdomar. Förra rapporten kom ut för fem år sedan.
 
– Tillförlitlig statistik är ett viktigt hjälpmedel för att kunna kartlägga cancersjukdomars utbredning och orsaker. Det är avgörande att mäta i längre tidsserier för att hitta samband och kunna arbeta förebyggande, säger Shiva Ayoubi, statistiker på Socialstyrelsen.

Ladda ned
Cancer i siffror 2018 – Populär vetenskapliga fakta om cancerArtikelnummer: 2018-6-10|Publicerad: 2018-01-01