Fler får hjälp med boende av kommunen

Publicerad:
Det blir allt vanligare med kommunala boendeinsatser till personer som inte är missbrukare. På ett år har insatserna ökat med åtta procent. "De som får hjälp med boende är exempelvis hemlösa, brottsoffer, flyktingar med uppehållstillstånd och anhöriga till missbrukare" säger utredaren Barbro Engdahl.

Enligt ny statistik från Socialstyrelsen, som bygger på en mätning i november 2015, fick drygt 11 700 personer insatsen bistånd som avser boende enligt socialtjänstlagen (SoL). Jämfört med året innan innebar det en ökning med åtta procent och sedan år 2007 har insatserna ökat med 56 procent.

– Att fler får insatser kan ses i ljuset av en ökad bostadsbrist kombinerat med att hyresvärdarna har skärpt kraven på hyresgästerna, säger Barbro Engdahl.

Insatsernas varaktighet skiljer

Enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, har konsekvensen blivit att allt fler personer utan kända problem, men som har svårt att få ett eget boende, söker sig till socialtjänsten för att få hjälp. En annan orsak till ökningen kan vara att fler personer sökt asyl och fått uppehållstillstånd.

Hur varaktiga insatserna är varierar. I Uppsala, Gotlands och Kronobergs län fick mer än 90 procent en långsiktig boendelösning. I storstadsregionerna Västra Götaland och Skånes län var andelen knappt 40 procent och i Stockholms län 54 procent. Att andelen långsiktiga boendeformer är lägre i storstadsregionerna kan till viss del bero på att bostadsbristen är större där.

Med långsiktig boendeform avses ofta sociala hyreskontrakt där kommunernas socialtjänst står för förstahandskontraktet och den enskilda är andrahandshyresgäst.

 

Fakta

De personer som omfattas av statistik om boendeinsatser är bland annat hemlösa, brottsoffer, personer som har ett spelmissbruk, flyktingar med uppehållstillstånd som är i behov av en bostad, anhöriga till personer med missbruksproblem och personer som är i behov av stöd i sin föräldraroll. Gemensamt för gruppen är att behovet av insatser inte är relaterat till ett eget missbruk av alkohol, narkotika eller lösningsmedel.

Enligt statistiken fick fler kvinnor än män boendeinsatser och öppna insatser. Den 1 november 2015 var det sammanlagt 11 700 personer som fick bistånd som avser boende. Av dessa var 6 100 kvinnor, det vill säga 52 procent.