Fler får föreslå nya områden för rikssjukvård

Publicerad:
Socialstyrelsen vill bredda underlaget inför besluten om rikssjukvård. Patientorganisationer, specialitetsföreningar och myndigheter är några av de aktörer som bjuds in att nominera områden där sjukvården kan behöva koncenteras till ett fåtal platser i landet.

– Vi vill att förslagen ska innehålla en beskrivning av patientgruppen och deras behov, vilka problem som finns i dag och vilken vinst det skulle medföra för patienterna om verksamheten blev rikssjukvård, säger Socialstyrelsens utredare Petra Otterblad Olausson.

Rikssjukvård är högspecialiserad vård som centraliserats till ett par sjukhus i landet för att nå hög kvalitet och effektivt utnyttjande av resurser. Idag bedrivs till exempel behandling av svåra brännskador samt hjärtkirurgi på barn och unga som rikssjukvård.

 – Rikssjukvård kan bland annat vara aktuellt när det gäller sällsynta tillstånd eller komplicerade åtgärder som kräver hög kompetens från flera yrkesgrupper och för avancerad diagnostik eller behandling, säger Lennart Christiansson, medicinskt sakkunnig.

Bredda basen för nomineringar

Beslut om vilka landsting och sjukhus som får bedriva rikssjukvård fattas av rikssjukvårdsnämnden, där landstingen har en regional politisk representation. I nämnden finns även representanter från Vetenskapsrådet, Statens beredning för medicinsk utvärdering, kammarrätten i Stockholm och Socialstyrelsen.

– Det är Socialstyrelsen som utreder vilken vård som ska vara rikssjukvård och i vilka landsting verksamheten ska bedrivas. Nu öppnar vi för fler att nominera verksamheter som bör bli rikssjukvård, säger Petra Otterblad Olausson.

Förutsättningar för utveckling och forskning

Svenska läkarsällskapets specialitetsföreningar, Svensk sjuksköterskeförenings sektioner, regionala cancercentra, patientföreningar och myndigheter välkomnas att komma med förslag på nya områden som bör utredas om de är lämpliga för rikssjukvård. Förslagen tas emot av Socialstyrelsen under mars och april.

– Att bedriva rikssjukvård är ett sätt att kvalitetssäkra en högspecialiserad vård och skapa goda förutsättningar för utveckling och forskning på området. Det kan också vara ett ordnat sätt att införa nya behandlingar, metoder eller tekniker, säger Lennart Christiansson.

Nomineringsomgången håller öppet till maj 2015.