Filmer om läkemedelsbehandling vid schizofreni

Publicerad:
Projektet Bättre psykosvård har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram tre filmer om Socialstyrelsens riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni. En av filmerna tar kort och enkelt upp samtliga rekommendationer i riktlinjerna.

I början av april publicerades den slutliga versionen av Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. På Socialstyrelsens webbplats finns nu länkar till tre filmer där riktlinjerna och tillhörande indikatorer presenteras.

Första filmen ger en kort bakgrund till riktlinjearbetet. I den andra filmen går docent Lena Flyckt, som lett arbetet att ta fram riktlinjernas rekommendationer, igenom samtliga 34 rekommendationer. I den tredje filmen presenteras de 14 indikatorerna för god vård.

På Socialstyrelsens webbplats går det också att ladda ner eller beställa riktlinjerna och söka bland rekommendationerna i en databas.