Färre vårdade för halkolyckor

Publicerad:
Under 2014 minskade antalet personer som lades in på sjukhus till följd av fallolyckor orsakade av snö och is.

Enligt en ny rapport från Socialstyrelsen skrevs cirka 120 000 personer in på sjukhus under 2014 på grund av skador, förgiftningar samt vissa andra följder av yttre orsaker. Det var något färre än föregående år och motsvarar 13 procent av alla som vårdades på sjukhus. Flest antal vårdade till följd av skador och förgiftningar hade Gotland, följt av Kalmar och Västerbottens län i förhållande till sin befolkning.

Fallolyckor vanligast

Fallolyckor låg bakom 43 procent av alla sjukhusinskrivningar på grund av skador och utgjorde därmed den vanligaste orsaken. Främst är det äldre personer som drabbas, men fallolyckor är den dominerande skadeorsaken i alla åldrar.

– Sedan 2010 har omkring 74 000 personer om året lagts in på sjukhus på grund av fallolyckor. Under 2014 minskade dock antalet till knappt
70 000, främst på grund av att färre skadades vid fallolyckor i samband med is och snö, säger utredaren Pernilla Fagerström.

Färre skadade i transportolyckor

Statistiken visar också att antalet inlagda personer på sjukhus till följd av transportolyckor har minskat rejält de senaste 10 åren. Samtidigt har andelen cyklister som drabbas ökat. Under 2014 utgjorde cyklisterna 38 procent av dem som vårdades till följd av vägtransportolyckor, andelen personer i personbil var 30 procent, följt av motorcyklister och mopedister som utgjorde cirka 22 procent. Totalt var det 9 000 personer som vårdades på grund av vägtransportolyckor.

Vanligast är det att ungdomar, yngre vuxna och män vårdas på sjukhus för skador som orsakats av transportolyckor.

Fakta Om sjukhusinläggningar på grund av skador och förgiftningar

Om sjukhusinläggningar på grund av skador och förgiftningar:

  • Antalet vårdade för självskador har minskat något och var under 2014 drygt 7 000 personer. 85 procent skadar sig själva genom förgiftning, till exempel med läkemedel. Självskador är vanligast bland unga kvinnor.
  • Antalet vårdade till följd av misshandel och annat våld var förra året det lägsta på tio år, cirka 1 900 personer. 76 procent av de drabbade var män och de flesta var i åldrarna 15–24 år.
  • Två vanliga diagnoser vid skador är lårbensfraktur, 15 procent, och hjärnskakning, 6 procent. Båda har minskat, men hjärnskakningarna mest.
  • Antalet personer som vårdades på sjukhus med en angiven yttre orsak till sjukdom och död var nästan 152 000. Fler personer vårdades med angiven yttre orsak, till exempel fallolycka, än med skada eller förgiftning som huvuddiagnos. Detta beror dels på att yttre orsak är möjlig att ange vid andra diagnoser än vid skador och förgiftningar, men också på att en skada kan finnas med som bidiagnos även då huvuddiagnosen är en sjukdom.