Färre spädbarnsföräldrar röker

Publicerad:
Allt färre mammor röker när barnen är riktigt små, men pappornas rökning har inte minskat lika mycket. Det visar ny statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor från Socialstyrelsen.

Av alla barn födda 2016 levde cirka 11 procent i ett hem där någon rökte när barnet var åtta månader. Det är en minskning med ungefär 8 procentenheter jämfört med 1999.

– Det är en positiv utveckling. Framför allt är det mammorna som röker mindre. För mindre än 4 procent av barnen födda 2016 rökte mamman under de första levnadsveckorna. År 1999 var den siffran 9 procent, säger Maria Öman, statistiker på Socialstyrelsen.

Kartläggningen av föräldrars rökvanor visar också att 10,4 procent av de minsta bebisarna (0-4 veckor) hade rökande pappor, vid åtta månaders ålder var andelen 9,6 procent. Andelen spädbarn med en rökande pappa har legat på ungefär samma nivå de fem senaste åren. År 1999 rökte knappt 14 procent av papporna.

Stora skillnader mellan länen

Rökning bland spädbarnsföräldrar var vanligast i Södermanland, Blekinge och Skåne. I Södermanland bodde omkring 17 procent av spädbarnen i ett hem där någon rökte, i Blekinge och Skåne runt 16 respektive 15 procent.

Jämtland och Västerbotten hade lägst andel barn med rökande mammor. Endast omkring 1 procent av barnen i åldern 0-4 veckor och under 2 procent i åldern åtta månader hade mammor som rökte. Även pappornas rökning var lägst i dessa län.

Ladda ned
Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2016Artikelnummer: 2018-10-23|Publicerad: 2018-10-17
Tillhörande dokument och bilagor