Färre patienter läggs in på sjukhus

Publicerad:
Antalet patienter som lades in på sjukhus var under 2014 det lägsta på fem år. Till exempel var det betydligt färre som skrevs in på sjukhus på grund av influensa jämfört med åren innan. Samtidigt vårdas allt fler för narkotikaanvändning.

Socialstyrelsen redovisar i en ny rapport hur många patienter som vårdats för olika sjukdomar inom slutenvården de senaste 25 åren, mellan 1989 och 2014. I början av 1990-talet var siffran i medeltal 880 000 patienter per år. Sedan dess har antalet varierat. Förra året lades drygt 822 000 patienter in på sjukhus, vilket är det lägsta antalet på fem år.

– Förändringarna kan ha flera orsaker. De kan till exempel bero på att frekvensen av en viss sjukdom ökar eller minskar, att befolkningen åldras, att vården omorganiseras, att nya behandlingar tillförs eller att diagnostiken förbättras, säger statistikern Anders Jacobsson.

Fler vårdas för narkotikaanvändning

Socialstyrelsens nya siffror visar på flera trender. Till exempel har antalet inlagda på sjukhus på grund av narkotikaanvändning ökat stadigt. Under 2014 var siffran den högsta någonsin med över 10 000 patienter.

De områden där slutenvården minskat kraftigt är exempelvis för sjukdomar i ögat, bröstcancer och prostatacancer. Det betyder dock inte att färre insjuknar, tvärtom har nämnda cancersjukdomar ökat något. Förklaringen är att dessa patienter i större utsträckning behandlas inom öppenvården. Samma mönster ses för vård vid till exempel prostataförstoring och ljumskbråck.

Mildare influensasäsong 

–  Vi ser också en minskning när det gäller säsongsinfluensan. Under 2014 lades cirka 3 000 patienter färre in på sjukhus med influensa eller lunginflammation jämfört med åren innan då säsongerna var ovanligt svåra, säger statistikern Anders Jacobsson.

Bland de sjukdomar som ökat mest inom slutenvården sedan 1989 märks bland annat kronisk njursvikt, blodsjukdomar, vissa rubbningar i immunsystemet och sjukdomar i nervsystemet. Dessa sjukdomar kan alla kopplas till en åldrande befolkning.