Färre drabbas och dör i stroke

Publicerad:
Cirka 26 500 personer drabbades av stroke under 2016, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Både insjuknande och dödlighet i sjukdomen har minskat stadigt under 2000-talet. Men det finns regionala skillnader.

Stroke förekommer i alla åldrar men är betydligt vanligare bland äldre än yngre personer. Statistiken visar också att det är vanligare att män insjuknar i sjukdomen än kvinnor. Även dödligheten är högre hos män än hos kvinnor.

– Det kvinnliga könshormonet östrogen tros vara en skyddande faktor som kan vara en delförklaring till skillnaderna. Men fler studier behövs på området, säger Maria State, utredare på Socialstyrelsen.

Minskning i insjuknande och dödlighet

Under 2000-talet har både antalet strokefall och antalet döda per 100 000 invånare minskat stadigt. Mellan 2002 och 2016 rör det sig om en minskning på närmare 40 procent – både för kvinnor och män.

– Att färre insjuknar beror främst på att de förebyggande insatserna vid förmaksflimmer har utvecklats. Behandling med blodförtunnande läkemedel har varit revolutionerande för strokevården, säger Maria State.

Regionala skillnader i andel som dör

Den nya statistiken visar att det finns regionala skillnader i andelen döda inom 28 dagar efter insjuknande. Högst dödlighet går att se i Kalmar och Södermanland, med drygt 30 respektive 29 procent. Lägst var dödligheten i Kronoberg, Västmanland, Stockholm, Uppsala och Jämtland. Där var andelen avlidna inom 28 dagar efter insjuknande mindre än 24 procent.

– Socialstyrelsen presenterade i de nationella riktlinjerna för vård vid stroke bästa tillgängliga kunskap inom området. De kan ses som ett verktyg för landsting att optimera sina processer, säger Maria State.