Färre drabbas och dör av hjärtinfarkt

Publicerad:
Antalet personer som insjuknar i och dör av hjärtinfarkt fortsätter att minska i Sverige. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Det är betydligt vanligare att män drabbas än kvinnor, men skillnaden mellan könen har minskat över tid.

De senaste decennierna har antalet personer som insjuknar och dör av hjärtinfarkt minskat stadigt. Preliminära siffror visar att cirka 24 800 personer insjuknade i hjärtinfarkt år 2018, och drygt 5 800 avled. Det är en minskning med ungefär 35 respektive 56 procent jämfört med motsvarande siffror 2002.

– Det är flera faktorer som ligger bakom den positiva utvecklingen att allt färre insjuknar och dör av hjärtinfarkt. Bland annat beror det på att färre röker och att behandlingen av riskfaktorer såsom högt blodtryck och höga blodfettsnivåer har förbättrats. Det akuta omhändertagandet och behandlingen av dem som insjuknar har också förbättrats, säger Urban Nylén, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Det är betydligt vanligare att män drabbas av hjärtinfarkt än kvinnor. Både förekomsten och dödligheten var ungefär dubbelt så hög för män jämfört med kvinnor 2018, men skillnaden mellan könen har minskat över tid.

Det är tydliga skillnader i förekomsten av hjärtinfarkt mellan grupper med olika utbildningsnivå. Det är vanligare att personer med enbart förgymnasial utbildning insjuknar och dör i hjärtinfarkt än andra. Statistiken visar också att insjuknande och dödlighet i hjärtinfarkt ökar kraftigt med stigande ålder.

– Mindre än fem procent av de män som drabbades 2018 var yngre än 50 år. För kvinnor var motsvarande siffra två procent, säger Kristina Klerdal, statistiker på Socialstyrelsen.

Statistik om hjärtinfarkter 2018

Kontakt

Kristina Klerdal
Telefon: 075-247 37 93

Kontakt

Urban Nylén
Telefon: 075-247 35 65