Färre barn läggs in på sjukhus för skador

Publicerad:
Antalet barn som läggs in på sjukhus till följd av skador fortsätter att minska, visar Socialstyrelsens statistik. Under 2015 var antalet nere i cirka 16 200 barn, jämfört med drygt 18 500 i början av 2000-talet.

Nästan vart femte barn i åldern 0-17 år som lades in på sjukhus under 2015 behandlades för en skada eller förgiftning. Olyckshändelser låg bakom 85 procent av alla skadehändelser, vilket motsvarar ungefär 13 900 barn. En majoritet av dessa barn, 7 800, hade råkat ut för en fallolycka och 2 100 för en transportolycka, varav 800 skadats i en cykelolycka. Fler pojkar än flickor vårdas efter olycksfall.

Självskador vanligast bland flickor

Bland barnen som avsiktigt skadade sig själva, 4 procent av alla dem som blev inlagda på sjukhus efter skadehändelse, var flickorna överrepresenterade.

– Under 2015 lades 514 flickor in på sjukhus för självskador. Det är en betydlig minskning sedan 2007 då antalet var som störst och 781 flickor skadade sig själva. I ett längre perspektiv ser vi dock ingen minskning, självskador var lika vanliga bland flickor 2015 som de var i början av 2000-talet, säger utredare Pernilla Fagerström.

Våld från annan person var orsak till 1 procent av inläggningarna på sjukhus efter skadehändelser. Här märks en positiv trend.

– Sedan 2007 har det skett en minskning bland barn som läggs in på sjukhus efter att de utsatts för våld av en annan person, från 270 till 110 barn årligen, säger Pernilla Fagerström.

Antalet barn som avlider till följd av skadehändelser har minskat kraftigt sedan början av 1970-talet. Då avled närmare 400 barn årligen. Vid sekelskiftet år 2000 var antalet för första gången under 100. Under 2015 avled 74 barn i åldrarna 0-17 efter skadehändelser.

8 av 10 skador uppstår under fritiden

Uppskattningsvis sökte 150 000 barn vård vid sjukhusens akutmottagningar till följd av skadehändelser under året. Av dessa hade cirka 80 procent skadats under fritiden.

Ungefär en tredjedel av skadorna inträffade i hemmet och nästan lika många på idrotts- och sportanläggningar. Att skadehändelser inträffade på vägar, gator och torg var ungefär lika vanligt som att de skedde på lekplatser och dessa uppgick till ungefär 10 procent vardera.

12 000 barn skadas i samband med fotboll

Över 40 000 barn sökte vård på akutmottagning efter att ha skadats under en sportaktivitet.

Många barn spelar fotboll och det är också den idrottsgren som leder till flest skador, uppskattningsvis 12 000 barn skadas årligen. Av alla de barn som skadats när de idrottat har 30 procent spelat fotboll. Dessa utgör en stor andel både bland flickor (25 procent) och pojkar (35 procent).