Färre äldre bor i särskilt boende

Publicerad:
Drygt 87 900 äldre över 65 år bodde permanent i särskilt boende förra året. Det är en minskning med 800 personer jämfört 2014, visar Socialstyrelsens statistik på området.

Varje år ger Socialstyrelsen ut statistik om de vanligaste insatserna som äldre och personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar får av kommunerna.

Enligt årets rapport bodde drygt 87 900 äldre över 65 år i permanent särskilt boende den 1 oktober 2015. Detta kan jämföras med motsvarande siffra för 2014 som var 88 700.

Samtidigt får allt fler äldre hemtjänst hemma i sin bostad. Vid samma mättillfälle hade 223 200 personer hemtjänst i så kallat ordinärt boende, vilket är 1 600 fler än 2014.

– Totala antalet personer som får dessa insatser, som antingen bor i särskilt boende och eller har hemtjänst, ökade med 800 personer, säger Lina Boberg som är statistiker vid Socialstyrelsen.

Men även antalet i befolkningen som är äldre än 65 år har ökat under perioden.

– Det innebär att andelen äldre som får en insats totalt sett har minskat. Det beror troligtvis på att det stora antalet personer är födda i slutet av 1940-talet. De har nyligen har passerat 65-årsgränsen och har inget behov av äldreomsorg, säger Lina Boberg.

Statistiken får nytt format

Från och med i år publicerar vi vår statistik i nytt format. Istället för tidigare rapporter publicerar vi ett faktablad tillsammans med en Excelfil. I faktabladet får du en snabb överblick medan Excelfilen ger dig siffrorna och tabellerna bakom.

 

År

Personer i särskilt boende Personer med hemtjänst
2015 87 900 223 200
2014 88 700 221 600
2013 89 000 219 700
2012 90 500 219 600
2011 92 200 220 600
2010 94 000 211 000