Familjerådgivningen ökar i kommunerna

Publicerad:
Den kommunala familjerådgivningen ökar och antalet pågående ärenden har ökat med 28 procent sedan år 2004. Totalt hanterades 35 000 ärenden i kommunerna under år 2014. Skillnaderna är dock stora mellan olika regioner, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Enligt lag är kommunerna skyldiga att tillhandahålla familjerådgivning. Syftet är att genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. Familjesituationen har stor betydelse för människors välfärd, hälsa och trygghet. Dåligt hanterade skilsmässor kan leda till livskriser med andra problem som följd.

– Socialstyrelsens statistik visar att familjerådgivningen oftast omfattar 2-4 samtal. Förra året deltog drygt 62 000 personer över 18 år. Samtidigt är det allt fler barn under 18 år som berörs direkt eller indirekt, säger utredaren Jesper Hörnblad.

Stora regionala skillnader

Statistiken visar också att de regionala skillnaderna är stora. Högst ligger Hallands län där 17 personer per tusen invånare besökte den kommunala familjerådgivningen, följt av Gotland och Stockholm. Lägst ligger Kronoberg där 4 personer per tusen invånare besökte den kommunala familjerådgivningen. Även Östergötland och Örebro ligger lågt.

– Familjerådgivningen i Sverige har ökat stadigt sedan 2004. Det går dock inte att utifrån statistiken säga om skillnaderna beror på olika efterfrågan eller att tillgången ser olika ut i kommunerna, säger Jesper Hörnblad.

En orsak till att familjerådgivningen ökat kan vara den växande folkmängden. Men även om man tar hänsyn till detta ökade antalet ärenden med 18 procent mellan 2004 och 2014.

Vanligast mellan 30 och 39 år

Vid samtalen är det vanligast att parrelationen pågått i 5-9 år. 80 procent av de besökande var gifta par eller samboende. Den vanligaste åldersgruppen var 30-39 år. Knappt 48 procent av ärendena handlade främst om ”reparationsarbete”. 13 procent hade tyngdpunkten i separationsarbete och 24 procent handlade om kartläggning eller klargörande samtal med information, bedömning eller tydliggörande av problem.