Familjerådgivningen fortsätter att öka i kommunerna

Publicerad:
Allt fler söker kommunal familjerådgivning för att få hjälp med sina relationer. Ökningen har pågått sedan 2004 och fortsatte även under 2015. – Nästan hälften av ärendena handlar om att lösa problem och kunna fortsätta att leva tillsammans, säger statistikern Jesper Hörnblad.

Enligt ny statistik från Socialstyrelsen pågick närmare 36 000 ärenden med kommunal familjerådgivning under 2015. Det innebär en ökning med 1,7 procent jämfört med året innan. Sedan 2004 har den totala ökningen varit drygt 19 procent.

Familjerådgivning förekommer även mellan syskon och föräldrar, men i 96 procent av fallen handlar det parrelationer. Vanligast är familjerådgivning i åldrarna 30-49 och oftast har relationen varat mellan 5 och 9 år.

I de flesta fallen, 47 procent, handlar rådgivningen om reparationsarbete, följt av kartläggning och klargörande samtal med 25 procent. 13 procent av rådgivningen rörde separationsarbete.

Stora regionala skillnader

Socialstyrelsens statistik visar även att de regionala skillnaderna är stora. Vanligast är familjerådgivning i Hallands län där 17 personer per 1 000 invånare besökte kommunal familjerådgivning under 2015.  Därefter följde Stockholm och Gotland. Lägst ligger Kronoberg med 3 personer per 1 000 invånare, följt av Östergötland och Kalmar län.

De regionala skillnaderna kan ha många olika orsaker. Faktorer som kan spela in är till exempel tillgänglighet, resurser, avgifter och kännedom om verksamheten.

– Men det kan också handla om hur väl andra aktörer i samhället kompletterar kommunernas insatser, till exempel olika privata verksamheter och kyrkliga organisationer. Sådan a verksamheter finns inte med i vår statistik, säger Jesper Hörnblad.