Europeiska vaccinationsveckan 22–26 april 2014

Publicerad:
WHO:s europeiska vaccinationsvecka inträffar i år den 22–26 april. Världshälsoorganisationen sätter då fokus på vaccinationernas betydelse för enskilda människor och för folkhälsan.

Införandet av vaccinationsprogram på bred front i Europa har de senaste 30 åren medfört en dramatisk nedgång i antalet sjuka och döda i de sjukdomar som vaccinationerna skyddar mot. I Sverige har den höga vaccinationstäckningen inneburit att många av dessa sjukdomar mer eller mindre försvunnit. Det är ett läge som vi måste vara aktsamma om.

Vaccinationsskydd genom hela livet

Årets tema för den europeiska vaccinationsveckan är ”Vaccinationsskydd genom hela livet”, från tiden som spädbarn till ålderdom. Därigenom vill WHO fästa uppmärksamhet på att för att vi ska ha ett bra skydd mot en lång rad sjukdomar genom hela livet måste vi komma ihåg de påfyllnadsdoser som kan behövas i vuxen ålder.

Barnvaccinationsprogrammet lägger grunden

Alla barn erbjuds idag vaccination mot nio allvarliga barnsjukdomar genom barnhälsovården och elevhälsan. Alla flickor erbjuds även vaccination mot HPV som skydd mot livmoderhalscancer. Den första sprutan i barnvaccinationsprogrammet tas redan vid tre månaders ålder och vaccinationerna fortsätter sedan upp genom skolåldern med olika påfyllnadsdoser. En del barn kan behöva andra vaccinationer i tillägg om de tillhör någon riskgrupp.

Som vuxen måste man underhålla skyddet

Alla vuxna rekommenderas att ta en påfyllnadsdos mot difteri och stelkramp vart 20:e år. Alla som är över 65 år eller de som har någon kronisk hjärt- eller lungsjukdom eller tillhör någon annan riskgrupp bör se till att de blir vaccinerade mot influensa varje år. Influensan ändrar sammansättning hela tiden så skyddet varar inte länge. En del personer i riskgrupper kan också behöva vaccination mot t.ex. hepatit B, tuberkulos eller pneumokocksjukdom.

Alla som ger sig ut i världen på en resa rekommenderas att se till att ha ett grundskydd mot difteri, stelkramp, polio, mässling, påssjuka och röda hund. Ta kontakt med en vaccinationsmottagning i god tid före avresan för att se om det kan behövas några påfyllnadsdoser.

Mässling och röda hund fortfarande vanligt i Europa

Trots att vaccin mot mässling och röda hund erbjuds i de flesta europeiska länder sker återkommande utbrott i Europa. De senaste tre åren har det rapporterats 90 000 fall av mässling och över hälften drabbade tonåringar och unga vuxna, ibland med allvarliga konsekvenser. Bara under 2013 rapporterades 39 000 fall av röda hund i Europa.

Allvarliga sjukdomar som mässling kan elimineras från Europa, men det kräver gemensamma krafttag. Det viktigaste är att uppnå och behålla en hög vaccinationstäckning. För mässling måste vaccinationstäckningen ligga runt 95 procent och det är en nivå som vi har uppnått i Sverige sedan flera år tillbaka. Men de utbrott som sker i Sverige och flera av Europas länder sedan 2009 är en ständig påminnelse om att sjukdomen sprids efter att ovaccinerade tagit med sjukdomen hem efter utlandsresa.