Europeiska vaccinationsveckan 20–25 april 2015

Publicerad:
Den 20–25 april arrangerar Världshälsoorganisationen (WHO) den europeiska vaccinationsveckan. Årets upplaga är den tionde i ordningen och belyser vikten av ökat engagemang för att kunna ha god kontroll över fler allvarliga sjukdomar.

Införandet av vaccinationsprogram på bred front i Europa har de senaste 30 åren medfört en dramatisk nedgång i antalet sjuka och döda i de sjukdomar som vaccinationsprogrammen skyddar mot. I Sverige har den höga vaccinationstäckningen inneburit att vissa sjukdomar mer eller mindre försvunnit. Det är ett läge som vi måste värna om.

Fokus på framsteg och ökat engagemang

Fokus för årets europeiska vaccinationsvecka (EIW) är ”Förnyat engagemang för vaccinationer – hur kan Europa befrias från sjukdomar som man kan vaccinera mot?”. Med detta tema vill WHO öka medvetenheten om de framsteg som gjorts med vaccinationsprogram och påminna om att ökat engagemang behövs för att nå de mål som satts upp för kontroll av sjukdomar.   

Allvarliga sjukdomar kan utrotas

Smittkoppor har genom vaccination utrotats i världen och spridningen av polio är på god väg att stoppas. Målet för polioutrotning är satt till 2018. Sedan 2002 har inga fall av polio rapporterats i Europa och att behålla regionens status som poliofri är ett prioriterat mål för WHO. Ett annat prioriterat mål är att regionen ska vara fri från mässling och röda hund. Dessa mål och några till ingår i en europeisk handlingsplan för vaccinationer (European Vaccine Action Plan 2015–2020). Planen bygger på den globala plan som alla FN:s 194 medlemsländer godkänt (Global Vaccine Action Plan 2011–2020).

Allvarliga sjukdomar som mässling och röda hund kan utrotas från Europa, men det kräver gemensamma krafttag. Det viktigaste är att uppnå och behålla en hög s.k. vaccinationstäckning. För mässling, som är en väldigt smittsam sjukdom, måste ca 95 procent av alla vara vaccinerade med två doser för att målet ska kunna uppnås.

Mässling fortsätter att orsaka utbrott i Europa

Trots att vaccin mot mässling och röda hund erbjuds i alla europeiska länder sker återkommande utbrott på grund av låg vaccinationstäckning i delar av befolkningen. Utbrotten inträffar ofta när personer smittats i andra länder. Antalet fall av mässling i Europa ökade mellan 2007 och 2013 med 348 procent och en stor del av dessa var bland tonåringar och unga vuxna, ibland med allvarliga konsekvenser. Under 2013 rapporterades dessutom 20 000 fall av röda hund i regionen. Även 2014 rapporterades flera tusen fall av båda sjukdomarna i Europa. Målet att regionen ska vara fri från mässling och röda hund 2015 kan därmed inte uppnås.

Hög vaccinationstäckning i Sverige

I Sverige ligger vi bra till genom att över 95 procent av alla barn är vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) vid två års ålder. Antalet sjukdomsfall i mässling har sjunkit från tusentals per år innan vi hade ett vaccinationsprogram till 1–51 fall per år de senaste tio åren (se figur nedan). Sedan slutet av 1980-talet cirkulerar inte mässling inom Sverige och risken för större utbrott är mycket låg. De fall och den begränsade spridning som skett i Sverige har främst varit relaterade till ovaccinerade personer som tagit hit mässlingssmitta efter att nyligen ha varit utomlands. För den som reser utomlands är det därför viktigt att se över sitt vaccinationsskydd mot mässling.

Att fortsätta sprida kunskap om sjukdomarna och deras komplikationer och värdet av vaccination är av största vikt för att nå WHO:s uppsatta mål.

Fakta om vaccinationer i Sverige

  • Barn i Sverige erbjuds idag skydd genom vaccinationer mot tio olika sjukdomar. Vaccinationstäckningen mot barnsjukdomarna ligger på över 97 % vid två års ålder.
  • Det finns också program riktade till barn som riskerar att bli svårt sjuka av influensa och pneumokocker eller till barn som har sitt familjeursprung i länder där hepatit B och tuberkulos är vanliga sjukdomar.
  • Årlig vaccination mot säsongsinfluensa rekommenderas dessutom för personer över 65 år och vissa medicinska riskgrupper.
  • Alla vuxna rekommenderas även en påfyllnadsdos av vaccin mot difteri och stelkramp vart 20:e år för att upprätthålla skyddet.
  • Den som reser utomlands rekommenderas att ha ett grundskydd som motsvarar vaccination mot difteri, stelkramp, polio, mässling och röda hund.
  • Därför kan det vara aktuellt att ge en extra påfyllnadsdos mot en del sjukdomar inför en resa.