Ensamkommandes situation togs upp på europeisk konferens i Stockholm

Publicerad:
I veckan arrangerade Socialstyrelsen en europeisk konferens om mottagande av asylsökande barn och unga. Delegater från 22 länder deltog. Syftet med konferensen var att utbyta erfarenheter av mottagandet av de tiotusentals barn och unga som har kommit till Europa under de senaste åren.

Enbart under 2015 sökte 35 000 ensamkommande barn och unga asyl i Sverige, vilket varit en utmaning vad gäller att säkerställa ett gott mottagande och god vård och omsorg på längre sikt. Socialstyrelsen fick i våras regeringsuppdraget att inrätta ett kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga i syfte att stödja hälso- och sjukvården och socialtjänsten för att ge barnen god vård och omsorg.

Arbetet pågår för fullt och konferensen, som arrangerades den 23-24 oktober, tillsammans med organisationen European Social Network, samlade inte mindre än 170 delegater under två dagar.

Mycket har redan gjorts

Sedan Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga inrättades i våras har redan mycket hänt. 
– Vi har gjort en analys av läget i socialtjänsten, svarat på frågor från soci-altjänst och hälso- och sjukvård och arbetar just nu med ett metodstöd kring barn som kommer till Sverige och uppger sig vara gifta, säger enhetschef Petra Rinman, på kunskapscentrum.

Analysen i socialtjänsten visade att det var många kommunrepresentanter som uppgav en oro för de ensamkommande barnen. Att de idag som grupp mår sämre både psykiskt och fysiskt än de barn som kom till Sverige före hösten 2015. Många barn lever i ovisshet om de får stanna, långa handläggningstider hos Migrationsverket påverkar många av barnen negativt. Det finns också oro för att bli uppskrivna i ålder.

En rundringning som Socialstyrelsen gjorde till ett 50-tal kommuner i vintras visade att tre barn hade begått självmord och cirka 70 ensamkommande hade försökt att ta sitt liv under 2016 och 2017. 
- För att få en mer heltäckande bild ska nu Karolinska institutet på uppdrag av oss genomföra en nationell kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet hos gruppen ensamkommande barn och unga, säger Petra Rinman.

Många väljer att stanna olagligt

Ett växande problem är också att många av barnen och de unga som nu får avslag på sin asylansökan väljer att stanna olagligt i landet och löper då stor risk att fara illa på olika sätt.

Under konferensen diskuterades inte bara de ensamkommande barnens situation, utan även frågor rörande asylsökande barn som kommit hit tillsammans med sina familjer eller anhöriga.
Vad många kanske inte känner till är att en fjärdedel av alla ensamkommande barn som kommit till Sverige i år är flickor. Socialstyrelsen arrangerade därför på fredagen, den 27 oktober, ett frukostseminarium under rubriken ”Flickor på flykt – vad händer sen?”. Seminariet direktsändes på Socialstyrelsens webbplats.