Ebola kräver ökad vaksamhet i vården

Publicerad:
Antalet personer som insjuknar i ebola i Västafrika stiger snabbt. Utbrottet förväntas bli långvarigt och kräver stora internationella resurser. Risken för att smittan sprids i Sverige är mycket låg, men det krävs god beredskap och en ökad vaksamhet i den svenska sjukvården.

Det finns 26 infektionskliniker i landet som har specialistkunskap om smittsamma sjukdomar och möjligheter att isolera patienter. Några av dessa sjukhus har särskild beredskap för ett första omhändertagande av ebolasmittade patienter. På infektionskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping finns en speciell högisoleringsenhet som kan ge ebolasmittade patienter intensivvårdsbehandling under en längre tid. Där har man också tillgång till en speciellt anpassad ambulans, som även kan användas för att hämta patienter med flygplan.

– Vi har en god beredskap för att ta hand om smittsamma sjukdomar i Sverige, men situationens allvar gör det viktigt med ökad vaksamhet. WHO uppgav nyligen att 40 procent av det totala antalet smittade i Västafrika hade smittats under de senaste tre veckorna, säger Agneta Holmström, enhetschef på Socialstyrelsen.

Viktigt uppdatera planer och rutiner

Till stöd för sjukvården finns rekommendationer från Socialstyrelsen om hur misstänkta och bekräftade fall av ebola ska hanteras.

– Det är viktigt att alla vårdgivare har en aktuell plan för att minska risken för smittspridning. Man bör se till att det finns utrustning, att den är redo att användas och att rutiner är väl kända i verksamheten. Det är viktigt för patienter, men också för att personal i vården ska kunna känna sig trygg, säger Agneta Holmström.

Om en person söker vård för influensaliknande symtom som feber, huvudvärk och muskelvärk är det av stor vikt att fastställa om han eller hon har besökt något av de drabbade länderna under de senaste tre veckorna, eller om personen varit i kontakt med en smittad person eller den lokala sjukvården.

– Det gäller på alla olika nivåer, både på sjukhusens akutmottagningar och på vårdcentraler. Risken att komma i kontakt med ebolasmitta är mycket liten, men goda förberedelser är en viktig del i smittskyddsarbetet, så det finns allt att vinna på att noga gå igenom de lokala förutsättningarna, säger Inger Andersson von Rosen, sakkunnig läkare på Socialstyrelsen.

Smittar inte vid vanliga sociala kontakter

Ebola är en sjukdom med hög dödlighet, men för att bli smittad krävs nära kontakt med en ebolasjuk person eller kroppsvätskor med ebolavirus. Det sker vanligen i samband med vård i hemmet, på sjukhus där lämpliga skyddsåtgärder inte vidtas eller vid hantering av avlidna personer, exempelvis vid traditionella begravningsceremonier där man har fysisk kontakt med den döda kroppen utan att vidta nödvändiga skyddsåtgärder.

– Smittan sprids inte ute i samhället vid vanliga sociala kontakter och inte heller via smittade personer som inte har utvecklat några sjukdomssymtom, säger Ulf Törnebladh, sakkunnig läkare och ansvarig för ebolafrågor på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har med anledning av det stora informationsbehovet i samband med ebolautbrottet en högre beredskap och samverkar bland annat med Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i dessa frågor.

Socialstyrelsen rapporterar till EU och Världshälsoorganisationen, WHO, i frågor som gäller allvarliga hälsohot. Som internationell kontaktpunkt för smittskyddsarbetet följer även Socialstyrelsen information från WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC i Solna.

Fakta om ebola

Det pågående utbrottet av ebola är det största sedan sjukdomen upptäcktes första gången 1976 i Demokratiska republiken Kongo.

Ebolavirus smittar mellan människor genom infekterade kroppsvätskor såsom saliv och blod. Inkubationstiden kan vara upp till 21 dagar, men under den tiden är man inte smittsam.

Patienten insjuknar snabbt i influensaliknande symtom som hög feber, huvudvärk och muskelsmärtor. Kräkningar och diarré är vanligt. I slutet av sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar på huden och i inre organ.

Dödligheten är hög, under det aktuella utbrottet i västra Afrika ungefär 50 procent.

Det finns inget vetenskapligt prövat vaccin eller läkemedel som botar sjukdomen. Behandlingen inriktas på symtomen.