Drygt 63 000 personer diagnostiserades med cancer 2018

Publicerad:
Risken att insjukna i cancer är större ju äldre man blir. År 2018 diagnostiserades drygt 63 000 personer med cancer i Sverige. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer och bland män är det prostatacancer.

Drygt 7 800 kvinnor diagnostiserades med bröstcancer och 1 400 dog i sjukdomen 2018. Cirka 10 900 män diagnostiserades med prostatacancer och drygt 2 300 dog i sjukdomen under samma år.

– Den cancerform som orsakade flest dödsfall 2018 var lungcancer. Drygt 1 800 kvinnor och ungefär lika många män dog i sjukdomen förra året, säger Niklas Toorell, statistiker på Socialstyrelsen.

Insjuknande i cancer ökar med åldern

Den vanligaste åldern vid insjuknande är drygt 70 år. Mellan 65 och 85 års ålder är det fler män än kvinnor som insjuknar och dör i cancer. I yngre åldrar, mellan 20 och 55 år, ligger insjuknande och död i cancer högre bland kvinnor än bland män.

Cancer i sköldkörtel och testiklar ökar

Cancer i sköldkörtel och testiklar är exempel på två cancerformer som ökat markant över tid, utan känd förklaring. Sköldkörtelcancer ökar framförallt bland kvinnor. Sedan början av 2000-talet har kvinnors insjuknande i sköldkörtelcancer ökat från cirka 5 till 9 fall per 100 000.

Det är cirka tre gånger vanligare att insjukna i testikelcancer i dag än på 1960-talet. Sjukdomen drabbar huvudsakligen förhållandevis unga män, 30-34 år är den vanligaste åldern vid insjuknande. Överlevnaden i sjukdomen har förbättrats avsevärt över tid.

Statistik om nyupptäckta cancerfall 2018

Kontakt

Niklas Toorell
Telefon: 075-247 45 88

Kontakt

Staffan Khan
Telefon: 075-247 38 40