De regionala seminarierna för nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård fortsätter

Publicerad:
Före sommaren genomfördes tio regionala seminarier för att diskutera den preliminära versionen av riktlinjerna med mottagarna ute i landet. I höst ska ytterligare fem regionala seminarier om de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genomföras.

Seminarierna äger rum på följande platser:

  • 21 oktober: Värmland
  • 7 november: Örebro
  • 21 november: Västmanland
  • 5 december: Södermanland
  • 12 december: Uppsala

Den 19 juni var sista datum att lämna synpunkter på den preliminära versionen av riktlinjerna. Sammanlagt har ett 50-tal synpunkter från regioner, landsting, kommuner, olika organisationer och personer kommit in.

– De inkomna synpunkterna samt de synpunkter som vi får in under de regionala seminarierna ska diskuteras och bearbetas i projektledningsgruppen under hösten säger Maria Branting, projektledare för nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård.

Filmer om de viktigaste rekommendationerna

I våras tog Socialstyrelsen fram sex korta filmer om de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. I filmerna, som kan laddas ner och spridas, medverkar några av de experter som tagit fram riktlinjerna. Rekommendationerna som tas upp är bland annat bedömningsinstrument och medicinska test, behandling vid missbruk eller beroende av alkohol och narkotika, alkohol- och narkotikaproblem hos unga samt samsjuklighet.