Datum beslutat för årets donationsvecka

Publicerad:
I år infaller Europeiska donationsdagen den 11 oktober 2014. Det betyder att donationsveckan i Sverige genomförs den 6–12 oktober. Donationsveckan anordnas av de lokala sjukhusen med hjälp av bland annat transplantationskoordinatorer och patientföreningar.

– Förra året inkom 7 919 anmälningar till donationsregistret under donationsveckan. Det var nästan en fördubbling jämfört med 2012. Det ska bli intressant att se om årets resultat blir ännu bättre. En normal vecka har vi omkring 400–1000 anmälningar, säger Anette Richardson, enhetschef på Socialstyrelsen.

Syftet med donationsveckan

Syftet med donationsveckan är att informera om organ- och vävnadsdonation och vikten av att ta ställning. Socialstyrelsen står bakom idén till donationsveckan, men veckan anordnas av de lokala sjukhusen. Varje sjukhus bestämmer hur de vill uppmärksamma veckan genom lokala aktiviteter som föreläsningar, utdelning av informationsmaterial eller annan kampanjverksamhet.