Dags för pensionärsorganisationer att söka statsbidrag

Publicerad:
Statsbidraget ska bidra till att stödja pensionärsorganisationer som tar till vara på pensionärsgruppers intressen inom flera samhällsområden. För att kunna få bidraget måste organisationen uppfylla ett antal kriterier.

Statsbidraget får lämnas till pensionärsorganisationer som

  • har minst 30 000 medlemmar
  • är rikstäckande
  • är öppna för alla pensionärer
  • är partipolitiskt obundna
  • är frivilliga att vara medlem i.

Ansökan om statsbidraget

Senast den 1 januari 2015 ska ansökan om 2015 års statsbidrag ha kommit in till Socialstyrelsen.