Dags för kompetenscentrum inom tandvårdsområdet att söka statsbidrag

Publicerad:
Statsbidraget ska bidra till att höja kvaliteten inom tandvården. Det kan sökas av kompetenscentrum på tandvårdsområdet för uppgifter som att samla in, dokumentera och sprida kunskap.

Syftet med kompetenscentrum är att samla kunskap kring sällsynta medicinska och odontologiska tillstånd respektive dentala material. Statsbidraget kan användas för de kostader som respektive kompetenscentrum har för uppgifter av nationell karaktär, till exempel samla in, dokumentera och sprida kunskap.

Ansökan om statsbidraget

Senast den 30 januari ska ansökan om 2015 års statsbidrag skickas till Socialstyrelsen.