Dags för kommuner att söka stimulansbidrag för valfrihetssystem

Publicerad:
Nu kan kommuner som är intresserade av att förbereda införandet av valfrihetssystem enligt LOV inom äldre- och handikappomsorgen söka stimulansbidrag. Det gäller även de kommuner som vill vidareutveckla redan införda valfrihetssystem.

Målet med stimulansbidraget är att stimulera utvecklingen av valfrihetssystem inom kommunens insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Senast den 30 april 2014 ska ansökan ha kommit in till Socialstyrelsen