Dags för ideella föreningar och stiftelser att söka statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Publicerad:
Statsbidraget ska främja specialanpassad rehabilitering och rekreation samt stödja utbildning och kunskapsutbyte för personer med vissa funktionshinder. Det kan sökas av ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala.

Statsbidraget är riktat till ideella föreningar och stiftelser som arbetar med vuxna personer med ryggmärgsskada eller synskada och vuxna eller barn med sällsynta diagnoser eller syndrom som orsakar funktionsnedsättningar.

Den verksamhet som bedrivs ska vara utformad i förhållande till fastställda mål och förväntade resultat samt ha en långsiktig plan för de aktiviteter som planeras.

Ansökan om statsbidraget

Senast den 22 september 2014 ska ansökan om 2015 års statsbidrag ha kommit in till Socialstyrelsen. 

Vi kommer att fatta beslut om fördelning av bidraget i slutet av december efter att regeringen har beslutat om regleringsbrev.