Dags för anhörigorganisationer att söka statsbidrag

Publicerad:
Statsbidraget ska stödja dem som vårdar och hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder. Det kan sökas av rikstäckande ideella organisationer som bedrivit anhörigverksamhet under minst två år.

Sista ansökningsdag för 2015 års statsbidrag är den 30 september. Socialstyrelsen kommer att prioritera de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla uppdragets mål.

Storleken på 2015 års statsbidrag fastställs i regleringsbrevet i december. I år hade vi 11 miljoner kronor att fördela, varav 9 miljoner fördelades i verksamhetsbidrag och 2 miljoner i grundbidrag.