Dags för äldre att tycka till om äldreomsorgen

Publicerad:
Nu är det dags för Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” I dagarna får alla äldre som har hemtjänst eller bor på äldreboende möjlighet att tycka till om sin äldreomsorg.

I mitten av mars kommer cirka 240 000 äldre med äldreomsorg att få hemskickad en enkät med posten. De får möjlighet att svara på frågor om vad som fungerar bra respektive inte fungerar bra i den vård och omsorg man har idag.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra undersökningen och resultatet kommer att redovisas på flera olika nivåer – för riket i stort och för varje kommun.

Bild av vad de äldre tycker

– Svarar bara tillräckligt många, så att anonymiteten är garanterad, kan vi redovisa resultat för varje hemtjänst och äldreboende. Verksamheterna får då veta de fem områden som de äldre uppskattar mest och de fem områden där bristerna anses vara störst, säger Ulrika Ingelsson, ansvarig för enkäten på Socialstyrelsen.

Genom enkäten kommer Socialstyrelsen att kunna få en bild av vad de äldre tycker är bra eller dåligt med den nuvarande vården och omsorgen. Resultatet blir en viktig signal för ansvariga politiker och tjänstemän.

– Det ger en bild av vad de äldre själva tycker och kan användas som en del i arbetet med att förbättra och utveckla kvaliteten på den vård och omsorg som ges, säger Ulrika Ingelsson, som betonar att det är helt frivilligt att delta i undersökningen.

Viktigt att få vara anonym

Precis som tidigare år kan även anhöriga och närstående svara på enkäten om det är så att den äldre är så sjuk att han eller hon inte orkar eller kan svara.

– Enkäten är en möjlighet för den äldre att göra sin röst hörd. Den som svarar kan tänka på: Hur skulle den här personen ha svarat? fortsätter Ulrika Ingelsson.

Samtidigt är Socialstyrelsen restriktiv till att personal på boenden och i hemtjänst hjälper till att svara, om inte den äldre själv särskilt begär det.

– Det är viktigt att de äldre får vara helt anonyma och även känner att de kan vara uppriktiga i sina svar, säger Ulrika Ingelsson.

Fakta om undersökningen

  • Enkäten kommer på posten till folkbokföringsadressen. Undersökningen finns också som webbenkät, och kan då även besvaras på engelska, finska och arabiska. Det framgår på postenkäten hur du kommer åt inloggningsuppgifter.
  • Sista dag att posta enkäten är 27 maj 2016.
  • Resultatet publiceras preliminärt på Socialstyrelsens webbplats i slutet av oktober 2016.