Dags att söka statsbidrag för sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

Publicerad:
Statsbidraget ska förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Det kan sökas av vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till målgruppen.

Sista ansökningsdag för 2015 års statsbidrag är den 30 september 2014. Socialstyrelsen kommer därefter att bedöma ansökningarna efter kriterier som bland annat rör variation och utbud, möjlighet till valfrihet, anpassning till enskilda personers förutsättningar och metoder som bidrar till att öka möjligheten att leva ett självständigt liv samt återgå till arbetsmarknaden.

Statsbidraget kan sökas av juridiska personer vars verksamhet inte står under kontroll av en kommun, ett landsting eller en statlig myndighet. Storleken på 2015 års statsbidrag fastställs i regleringsbrevet i december. I år hade Socialstyrelsen 30 miljoner kronor att fördela.