Dags att söka statsbidrag för att utveckla brottsofferverksamhet för hbt-personer

Publicerad:
Socialstyrelsen delar i år ut två miljoner kronor i statsbidrag för att stärka stödet och hjälpen till hbt-personer som är utsatta för våld i nära relationer.

Statsbidraget ska användas för att utveckla brottsofferverksamhet riktad mot homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet. Medlen kan användas för att utveckla befintlig eller ny verksamhet av riksintresse.

Senast den 21 februari ska ansökan ha kommit in till Socialstyrelsen. Mer information och ansökningsblankett finns på sidan om statsbidrag till rikstäckande organisationer som främjar brottsofferverksamhet för hbt-personer.